5 november 2017

Proef met dorpsauto’s wordt verlengd

 

Introductie

Het proefproject Dorpsauto Oude IJsselstreek wordt tot 31 maart 2019 verlengd. Voorlopig kunnen inwoners van Breedenbroek en Netterden gebruik blijven maken van deze flexibele vervoersmogelijkheid.

In het voorjaar van 2016 begon de gemeente samen met de twee dorpen aan de proef. De doelstelling van het project was een vernieuwd vervoersconcept op te zetten. Waarbij een vrijwilligerspool de beschikking krijgt over één of enkele dorpsauto´s of minibus. Er is samen met een werkgroep uit Breedenbroek en een werkgroep uit Netterden invulling aan gegeven.

Tot nu toe is het project goed verlopen maar één jaar blijkt te kort om de effecten te kunnen meten of om alle mogelijkheden optimaal te benutten. Er is geld beschikbaar gesteld zodat de dorpsauto's in Netterden en Breedenbroek in ieder geval nog anderhalf jaar door kunnen rijden. Ook kijken we hoe we invulling kunnen geven aan bepaalde wensen en behoeften die tijdens de proef naar boven kwamen, bijvoorbeeld euregionaal vervoer.