10 december 2018

Positieve resultaten Cliëntervaringsonderzoeken Wmo en Jeugd 2017

 

Introductie

Samen zoeken naar een oplossing, dat is wat veel cliënten uit onze gemeente als positief ervaren als het om hulp of ondersteuning in het kader van de Jeugdwet of Wet maatschappelijk ondersteuning (Wmo) gaat. Dit blijkt uit de eerder dit jaar uitgevoerde onderzoeken naar cliëntervaringen in onze gemeente. Ook is het grootste gedeelte van de inwoners tevreden met de ondersteuning die ze krijgen en het effect daarvan op hun leven.

Natuurlijk zijn er ook dingen die beter kunnen. Doordat er te weinig mensen aan het onderzoek mee hebben gedaan, waren de resultaten dit jaar helaas niet representatief voor de hele doelgroep. Toch nemen wij de resultaten serieus. De resultaten laten zien dat veel inwoners nog niet goed weten met welke vragen ze bij de gemeente terecht kunnen. Ook zijn weinig mensen bekend met de mogelijkheid om in het contact met de gemeente ondersteund te worden door een onafhankelijke cliëntondersteuner. Wij werken daarom aan een verbetering van onze website en aan goede samenwerking met andere partijen, waarmee u als inwoner te maken kunt hebben. Een ander aandachtspunt dat belangrijk is voor onze inwoners is communicatie. We zetten daarom constant in op verbetering van onze eigen processen en die van onze aanbieders.

Namens de gemeente heeft onderzoeksbureau BMC het onderzoek uitgevoerd. Zij hebben naar cliënten, ouders en jongeren een vragenlijst opgestuurd. In de vragenlijst kwamen thema’s zoals ‘toegankelijkheid van voorzieningen’, ‘uitvoering van de ondersteuning’ en ‘effecten van de ondersteuning’ aan de orde.

Bekijk de resultaten van de verplichte vragen van het Wmo-onderzoek.

file type icon Rapport Clientervaringsonderzoek WMO

file type icon Rapport Cliëntervaringsonderzoek Jeugd 2017

Wij danken alle deelnemers aan het onderzoek voor hun bijdrage. Met uw hulp maken wij de ondersteuning beter!