Plan voor herontwikkeling winkelpand naar 7 woningen

De eigenaar van het winkelpand aan de Burgemeester van der Zandestraat 6 in Varsseveld wil dit pand graag herontwikkelen naar een complex met 3 senioren- en 4 starterswoningen. Op 8 oktober heeft het College van burgemeester en wethouders haar principemedewerking toegezegd voor dit conceptplan.

Het conceptplan

De eigenaar heeft een conceptplan bij de gemeente ingediend voor de bouw van in totaal 7 woningen. De beoogde bebouwing bestaat uit een mix van 3 senioren woningen op de begane grond, met daarboven 4 starterswoningen. Vooral aan dit type woningen is de komende jaren behoefte. Aan de achterkant komt een hofje met groen en ruimte voor parkeren. De kenmerkende rode beuk blijft behouden.

Vervolg

Het college staat positief tegenover het conceptplan. Het ‘juiste’ type woningen wordt gebouwd. De beoogde bebouwing van twee lagen met een schuine kap sluit aan bij het straatbeeld. De eigenaar werkt het conceptplan de komende tijd verder uit. Vervolgens wordt de benodigde planologische procedure doorlopen. Nadat het pand leeg komt te staan, start de eigenaar met de sloop en volgt de bouw van de woningen.

Woningbouwbeleid

In juli 2019 hebben de colleges van de 7 gemeenten in de Achterhoek ingestemd met kwaliteitscriteria voor nieuwe woningbouwplannen. Ze hebben er unaniem voor gekozen om voorrang te geven aan woningen waar nu een tekort aan is: voor starters en senioren. In september 2019 hebben ook de 7 Achterhoekse gemeenteraden besloten dit nieuwe beleid voor woningbouw vast te stellen. Wethouder Ben Hiddinga: “Het conceptplan voor Burgemeester van der Zandestraat 6 sluit precies aan bij de kwaliteitscriteria. Daardoor is het een van de eerste resultaten dat laat zien dat versnelling in de woningbouw mogelijk is.”