Plan voor bouw woningen in Varsseveld

Aan de Koningin Emmastraat/ Koningin Julianalaan in Varsseveld mogen woningen worden gebouwd. Dat heeft het college van burgemeester en wethouders in de collegevergadering van 4 mei besloten. De gemeente is eigenaar van de grond en wil deze, onder voorwaarden, verkopen aan een projectontwikkelaar.

Plan

De gemeente wil maximaal 11 woningen op de locatie toestaan. Aan de Emmastraat kunnen maximaal 5 levensloopbestendige patiowoningen van één bouwlaag komen. Op de hoek van de Oranjestraat / Koningin Julianalaan kan een complex van maximaal 6 starterswoningen komen in ten hoogste twee bouwlagen. Daarbij is het belangrijk dat de architectuur van de nieuwbouw goed aansluit bij het naastgelegen gebouw van de voormalige MAVO.

Groen

In het plan is rekening gehouden met behoud van zoveel mogelijk groen. Tussen de woningen en de straten blijft een brede strook (circa 15 meter) openbaar groen bestaan en het kruispunt Koningin Emmastraat / Koningin Julianalaan blijft vrij van bebouwing. Op deze manier wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met buurtbewoners die zich zorgen maken om het verdwijnen van het groene karakter van het gebied.

Tekening

Wethouder Ben Hiddinga: “In het persbericht en de brief naar omwonenden van begin mei was geen tekening van het bouwplan bijgevoegd. Daardoor is mogelijk niet voor iedereen helder, welk bouwplan de gemeente voor ogen heeft. Zoals hierboven omschreven is het bouwplan zo goed mogelijke ingepast in de groene omgeving. In het plan wordt slechts 30 tot 35% van het terrein gebruikt voor woningbouw en parkeerplaatsen, 65 tot 70% blijft openbaar groen. En er is balans gezocht met de overige bebouwing in de wijk. Veel bomen blijven staan, waaronder de grote honingbomen. Ook voor het trapveldje en het speelveldje blijft ruimte behouden. De randvoorwaarden die de buurt ons vorig jaar heeft meegegeven, hebben we meegenomen in het bouwplan. Bij het selecteren van een bouwer die dit woningbouwplan wil ontwikkelen zal de gemeente er scherp op zijn, dat deze de gewenste hoge kwaliteit kan leveren.”

Vervolg

De gemeente gaat op zoek naar een ontwikkelaar die het project gaat overnemen. Die zal het voorliggende plan verder gaan uitwerken en de daarbij benodigde vergunningen moeten aanvragen.