22 november 2018

Partijen ondertekenen intentieverklaring voor innovatieve broedplaats

 

Introductie

De gemeente heeft onlangs het Frank Daamen-gebouw op het DRU Industriepark gekocht. Doel is om samen met onderwijsinstellingen en ondernemers een innovatieve broedplaats in het pand te realiseren. Woensdag 21 november 2018 hebben de initiatiefnemers een intentieverklaring hiervoor ondertekend.

Een innovatieve broedplaats is van grote toegevoegde waarde voor de ontwikkeling van de Smart Industry en de werkgelegenheid in de regio. Doel van de broedplaats is innovatie te bevorderen. Maar ook  jong talent (studenten en stagiairs) aan te trekken en te behouden voor de regio en startups te faciliteren, door coaching vanuit gevestigde bedrijven.

Gemeente, onderwijs en bedrijfsleven

De partijen die de intentieverklaring hebben ondertekend zijn: Jan Kaak (Kaak Groep en IBOIJ), Jan-Willem Boezel (Van Raam en VIV), Gerben Peet (innovatiemanager van Kramp), Maarten van Gils (lector aan de Hogeschool Arnhem Nijmegen), Martin Stor (namens CIVON) en Ben Hiddinga (wethouder Oude IJsselstreek).

Wethouder Ben Hiddinga is blij dat de partijen deze eerste stap hebben gezet: “Het is een mooie combinatie van overheid, onderwijs en ondernemers. We zijn aanvullend aan elkaar. Samen werken we de komende maanden aan een plan hoe de innovatieve broedplaats concreet gestalte krijgt. Dat plan bieden we dan aan de gemeenteraad aan.”

DRU Industriepark

Er is gekozen voor het DRU Industriepark omdat op het terrein is al een groot aantal faciliteiten aanwezig is. Bovendien is het een inspirerende omgeving. Zo is het Smart Business Center van het CIVON  (voormalige ICER) de plek waar onderwijs en innovatie samenkomen. Het Graafschap College geeft er onderwijs en voor scholieren van het basis- en voortgezet onderwijs zijn er lespakketten.