Oude IJsselstreek op weg naar een toekomst zonder afval

De gemeente ziet afval steeds meer als grondstof. Om de overstap naar een toekomst zonder afval te maken, werken we aan nieuw beleid. De inzet is om meer afval te kunnen gebruiken als grondstof voor nieuwe materialen en producten. Zo zijn we voorbereid op een toekomst zonder afval.

De gemeenteraad heeft op 24 juni 2021 de ambities, kaders en uitgangspunten voor dit nieuwe beleid bepaald. Om meer afval te kunnen recyclen, is het nodig om afval goed te scheiden in restafval (dat niet opnieuw is te gebruiken) en grondstoffen (wel herbruikbaar). In 2025 moet de hoeveelheid restafval al gehalveerd zijn. Stapsgewijs werken we aan een samenleving zonder afval, waarin alle aanwezige grondstoffen worden gerecycled. Natuurlijk moeten de kosten marktconform en beheersbaar blijven.

Uw inbreng

Als inwoner mag u meedenken over de maatregelen van het nieuwe beleid. Dat kan onder meer tijdens de meedenksessies die na de zomervakantie worden georganiseerd. Ook kunnen alle leden van het panel ‘Oude IJsselstreek Spreekt’ hun mening geven en gaan we inwoners op straat interviewen.

Het nieuwe beleid zal naar verwachting in het tweede kwartaal van 2022 door de gemeenteraad worden vastgesteld.

Waarom nieuw beleid?

In 2017 zorgde de invoering van de afvalcontainers voor oud papier/karton en verpakkingen van PMD voor veel betere afvalscheiding. Nu produceert elke inwoner van Oude IJsselstreek nog meer dan 100 kilo restafval per jaar. Ook in het restafval zitten veel waardevolle grondstoffen die we eruit kunnen halen. Al dit afval wordt vernietigd in een grote verbrandingsoven en kan dus niet meer opnieuw gebruikt worden. En dat terwijl grondstoffen steeds schaarser worden. Dat kan en moet nog veel beter, vindt het gemeentebestuur. Bovendien stijgen de kosten van het afvalbeheer op dit moment flink. Het is belangrijk om deze kostenstijging tegen te gaan. Dat kan door zo min mogelijk restafval te verbranden, omdat dat juist heel duur is.

Meer weten?

Op www.oude-ijsselstreek.nl/afval kunt u meer informatie vinden over de afvalinzameling en het nieuwe beleid.