25 mei 2016

Opvang van vluchtelingen in Oude IJsselstreek

 

De gemeente Oude IJsselstreek wil in het vluchtelingenvraagstuk haar maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen. Ze zet met name in op het huisvesten van meer mensen met een verblijfsvergunning, zogenaamde statushouders.

In het nieuws worden wij regelmatig geconfronteerd met het wereldwijde vraagstuk van vluchtelingen. De gemeente Oude IJsselstreek wil in het vluchtelingenvraagstuk haar maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen. Ze zet met name in op het huisvesten van meer mensen met een verblijfsvergunning, zogenaamde statushouders. Meer dan dat de gemeente als taak heeft gekregen. Hierdoor kunnen mensen met een verblijfstatus doorstromen uit een Asielzoekerscentrum (AZC). Op dit moment verblijven er in de AZC’s 14.000 mensen met een status. Die moeten zo snel mogelijk een rustige plek krijgen om te kunnen integreren. Samen met organisaties als Vluchtelingenwerk en Wooncorperatie Wonion wil de gemeente ervoor zorgen dat statushouders zich in Oude IJsselstreek zo snel mogelijk thuis voelen.

Huisvesten statushouders
Wettelijk moet de gemeente in 2016 101 statushouders huisvesten. Dat gebeurt via de reguliere huurwoningen van met name Wonion.
Daarnaast hebben de gemeente en Wonion de intentie uitgesproken om 100 extra statushouders te huisvesten. Dat kan niet allemaal binnen de bestaande huurwoningen. Deze extra statushouders willen de gemeente en Wonion huisvesten op kleinschalige huisvestingslocaties, verspreid over de gemeente.

Informatiemarkten
Op 23 en 30 maart 2016 heeft de gemeente twee informatiemarkten georganiseerd: in Ulft en in Varsseveld. Tijdens deze avonden heeft de gemeente, samen met betrokken partijen als Wonion en Vluchtelingenwerk, inwoners geïnformeerd over wat de gemeente doet in de opvang en huisvesting van vluchtelingen.

Actieplan integratie en huisvesting statushouders
De gemeenteraad heeft 7 juli 2016 ingestemd met het Actieplan integratie en huisvesting van statushouders. 


In het actieplan is weergegeven hoe de gemeente de extra statushouders wil huisvesten en hoe ze de integratie wil aanpakken.

Tijdelijke huisvesting
Voor het huisvesten van de extra statushouders is gekozen voor een gefaseerde aanpak. De gemeente heeft, in overleg met  Wonion, voor de huisvesting van de eerste 50 statushouders gekozen voor opvang op vijf locaties. In de tweede fase onderzoekt de gemeente samen met Wooncorporatie Wonion de mogelijkheden om  de overige 50  statushouders te huisvesten.

Het betreft de volgende tijdelijke huisvestingslocaties:

  • Voormalige peuterspeelzaal, Roggestraat 19, Varsseveld: huisvesten van 5 statushouders.Wonion realiseert daarvoor in het pand 5 tijdelijke wooneenheden
  • St. Jorisschool Terborg: huisvesten van circa 20 statushouders. Wonion realiseert daarvoor in het pand tijdelijke wooneenheden voor eenpersoongebruik en enkele woningen voor gezinnen.
  • Kromkamp, Sinderen: 6 tijdelijke woningen voor ongeveer 10 statushouders (2 tijdelijke woningen voor gezinnen en 4 tijdelijke woningen voor eenpersoonsgebruik).
  • Netterden: 6 tijdelijke woningen voor ongeveer 10 statushouders (2 tijdelijke woningen voor gezinnen en 4 tijdelijke woningen voor eenpersoonsgebruik).
  • Koningin Emmastraat, Varsseveld: 6 tijdelijke woningen voor eenpersoonsgebruik


Stand van zaken december 2016
De eerste mensen zijn gehuisvest in Varsseveld. De voormalige peuterspeelzaal aan de Roggestraat in Varsseveld is verbouwd tot tijdelijke wooneenheden voor circa zes statushouders. En aan de Koningin Emmastraat in Varsseveld zijn zes tijdelijke woningen geplaatst voor statushouders. Wonion, gemeente Oude IJsselstreek en Vluchtelingenwerk organiseren in samenwerking met de klankbordgroepen, een welkomstactiviteit voor de nieuwe bewoners. Deze welkomstactiviteit is tevens bedoeld om buurt te maken, zodat de nieuwe bewoners hun buren kunnen leren kennen en vice versa.

Voor Sinderen is de verwachting dat de zes tijdelijke woningen in het eerste kwartaal van 2017 kunnen worden opgeleverd.
De klankbordgroep in Netterden heeft extra tijd gekregen om een eigen voorstel in te dienen voor de huisvesting van statushouders in Netterden. In november is een voorstel besproken met de gemeente. Dit wordt nu verder uitgewerkt in overleg met de klankbordgroep. De plannen voor de St. Jorisschool worden verder uitgewerkt. De verwachting is dat in het eerste kwartaal van 2017 gestart kan worden met de verbouwing.

Veel gestelde vragen over opvang statushouders