29 oktober 2018

Openstelling horecabedrijven tijdens jaarwisseling 2018-2019

 

Introductie

De jaarwisseling valt dit jaar van maandag op dinsdag. Volgens onze APV (Algemene Plaatselijke Verordening) is het verboden op dinsdag (maandag op dinsdagnacht) open te zijn voor bezoekers tussen 01.00 en 06.00 uur. Wilt u als horecabedrijf tijdens de jaarwisseling langer open zijn dan 01.00 uur, dan moet u hiervoor een verzoek indienen bij de burgemeester.

De burgemeester kan in geval van bijzondere omstandigheden tijdelijk andere sluitingstijden vaststellen voor horecabedrijven. Horecaondernemers die plannen hebben om tijdens de jaarwisseling langer geopend te zijn dan 01.00 uur, moeten voor 21 november 2018 een schriftelijk verzoek hiervoor indienen. Dit moet een gemotiveerd verzoek zijn en kunt u richten aan de burgemeester van Oude IJsselstreek. In het verzoek moet u het volgende opnemen:
- het gewenste sluitingsuur
- het verwachte bezoekersaantal
- omschrijving van de doelgroep.

Horecabedrijven die geen verzoek hebben ingediend voor 21 november 2018 om tijdens de jaarwisseling langer open te zijn, moeten zich aan de sluitingstijd van uiterlijk 01.00 uur houden.