16 augustus 2018

Openbare vergadering gemeenteraad 23 augustus, 20:00 uur

 

Op 23 augustus om 20:00 uur is er een openbare vergadering van de gemeenteraad in de Conferentiezaal van de DRU Cultuurfabriek aan de Hutteweg 24 in Ulft.

De volgende onderwerpen staan op het programma:

  • Opening en mededelingen
  • Vaststellen agenda
  • Aanpassing uitgangspunten nieuwbouw VMBO (Almende) 
  • Actieve informatie
  • Sluiting

Eventuele actuele informatie over deze agendering kunt u raadplegen via http://raad.oude-ijsselstreek.nl/

Bij raadsbijeenkomsten is samenspraak met en inspraak van inwoners mogelijk.

Spreektijd kunt u aanvragen via raadsgriffier Marco Looman: T. (0315) 292439 of E. m.looman@oude-ijsselstreek.nl 

De vergaderstukken bij de agendapunten vindt u via http://raad.oude-ijsselstreek.nl/. Daar zijn raads- en commissievergaderingen live te volgen. U kunt ook gebruik maken van de iPad-App ‘GO.vergaderingen’.