29 juli 2019

Openbare putten buitengebied alleen bestemd voor bluswater

 

Introductie

De gemeente Oude IJsselstreek heeft in het buitengebied circa 250 geboorde putten in eigendom en beheer. Deze geboorde putten zijn aangebracht voor het onttrekken van grondwater voor noodgevallen, zoals brand. De geboorde putten mogen dan ook alleen als bluswatervoorziening door de brandweer gebruikt worden en niet voor bijvoorbeeld besproeiing.

Door de aanhoudende droogte constateren wij de laatste tijd dat de geboorde putten ook regelmatig voor andere doeleinden worden gebruikt. In de meeste gevallen is dit voor het besproeien van land. Dit is illegaal en strafbaar (volgens artikel 2:16 van de Algemene Plaatselijke Verordening).
Illegaal en onkundig gebruik kan een defect aan de geboorde put veroorzaken wat weer grote gevolgen heeft bij het bestrijden van een brand.

De gemeente doet daarom een oproep aan iedereen om geen gebruik te maken van de geboorde putten die in eigendom en beheer van de gemeente zijn. Dit zijn alle putten die in de openbare ruimte staan (dus niet op particulier gebied). Bij herhaaldelijk illegaal gebruik van een geboorde put zal de gemeente handhavend optreden.