Ontwerp Transitievisie Warmte gereed

Stap voor stap naar aardgasvrij

Het college heeft op 9 november ingestemd met de ‘Ontwerp Transitievisie Warmte Oude IJsselstreek, stap voor stap naar aardgasvrij’.
 

Wethouder Janine Kock: “Wij zien de noodzaak en voelen de urgentie om als gemeente mee te werken aan de uitvoering van het Klimaatakkoord. En wat ons betreft moet iedereen hieraan mee kunnen doen! We realiseren ons dat dit een enorme operatie is met grote gevolgen, net als in de jaren ’60, toen we met z’n allen gingen koken en verwarmen met aardgas. En daarom is het zo belangrijk dat het Rijk nu de regie pakt, om echt meer sturing, duidelijkheid én geld te geven. Want deze grote opgave mag niet afhangen van de grootte van de portemonnee van mensen.”

Met deze visie geven we richting aan hoe onze inwoners van het aardgas kunnen stappen. Zo hebben we per wijk onderzocht welke mogelijkheden het meest geschikt zijn om de woningen en gebouwen aardgasvrij te maken. We hebben ook al verkend welke alternatieve warmtebronnen er per gebied mogelijk zijn, zoals bijvoorbeeld warmtenetten. Maar we hebben daarin nu nog geen definitieve keuze gemaakt. Die keuze maken we pas later als we daar beter zicht op hebben. We passen de visie dan ook om de vijf jaar aan om zo ook nieuwe ontwikkelingen mee te nemen. 

Samen aan de slag met verduurzamen

De overstap naar een aardgasvrije gemeente doen we met veel aandacht en samen met al onze inwoners. We gaan inwoners helpen om stap voor stap van het aardgas af te gaan. Dit doen we met de financiële middelen die we nu als gemeente hebben gekregen van het Rijk. We denken met onze inwoners mee en ondersteunen met gerichte adviezen voor maatregelen voor het verduurzamen van de woning en het verminderen van aardgasverbruik. 

Als gemeente gaan we ondertussen, samen met andere organisaties en bedrijven, op zoek naar die duurzame vervanging voor aardgas. We kiezen ons eigen tempo hierin. Tot 2030 halen we nog geen wijken van het aardgas af. Natuurlijk is het voor inwoners mogelijk om zelf op vrijwillige basis al aardgasvrij te worden. We zien dat er ondertussen al woningen aardgasvrij worden gemaakt door particuliere huiseigenaren. Zo is ook Wooncorporatie Wonion al bezig haar bestaande woningen aardgasvrij te maken, elk jaar een aantal erbij. 

Waar beginnen we volgend jaar

We beginnen volgend jaar in twee wijken (Varsseveld en Silvolde) om in gesprek te gaan met inwoners, gebouweigenaren, ondernemers en andere partijen. We praten en denken dan over duurzame(re) oplossingen voor het verwarmen van de woningen, voor warm water om te douchen, en voor het koken op gas. Samen met de inwoners van deze twee wijken gaan we de komende jaren onderzoeken wat de mogelijkheden zijn. De keuze is op deze twee wijken gevallen omdat we in Varsseveld al langere tijd met inwoners in gesprek zijn onder de noemer Wijk van de Toekomst en omdat in deze twee wijken Wooncorporatie Wonion veel bezit heeft.

Ondertussen kijken we of we gemeentebreed tot een aanpak voor verduurzaming per type woning kunnen komen. En we gaan individuele woningeigenaren aanmoedigen om hun huis te verduurzamen.

Er is nog meer nodig dan een visie en veel goede wil 

Echter, om van een (transitie)visie naar werkelijkheid te komen, om echt stappen te zetten, is de hulp van het Rijk hard nodig. Wij hebben de gevraagde visie gemaakt; als gemeente staan we klaar om daarmee verder mee te gaan. We zien dat de nodige inwoners en organisaties als de wooncorporatie aan de slag zijn gegaan. Enorm mooi en bemoedigend.

Als gemeente willen we wel dat álle inwoners in deze transitie mee kunnen doen! Ongeacht of iemand in een rijtjeshuis uit de jaren ‘80 woont of in een 150 jaar oude boerderij in het buitengebied. Alleen samen kunnen we deze noodzakelijke stap in het Klimaatakkoord nemen en deze warmtetransitie uitvoeren. 

We vragen daarom aan het Rijk om de regie nu echt op te pakken. Om meer sturing en duidelijkheid te geven, om nieuwe mogelijkheden een kans te geven. En vooral ook het benodigde geld beschikbaar te stellen voor het isoleren en het aardgasvrij maken van woningen van alle inwoners in onze gemeente en de rest van Nederland.