Ontwerp Nota bodembeheer en bodemkwaliteitskaart Regio Achterhoek

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Oude IJsselstreek hebben op 9 februari 2021 besloten om de ontwerp Nota bodembeheer  en bodemkwaliteitskaart regio Achterhoek ter inzage te leggen.

De gemeenten Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Doetinchem, Lochem, Montferland, Oost Gelre, Oude IJsselstreek, Winterswijk en Zutphen hebben samen met de Omgevingsdienst Achterhoek een bodemkwaliteitskaart met Nota bodembeheer opgesteld. De bodemkwaliteitskaart is een kaart waarin per zone de gebiedseigen, karakteristieke bodemkwaliteit is vastgesteld. De spelregels voor het omgaan met grond zijn uitgewerkt in de Nota bodembeheer.

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Oude IJsselstreek zijn van plan met de bodemkwaliteitskaart en Nota bodembeheer in te stemmen, zodat op een verantwoorde wijze invulling gegeven kan worden aan het grondverzet tussen de gemeenten in de regio Achterhoek. Met behulp van de Nota bodembeheer wordt grondverplaatsing binnen de regio eenvoudiger gemaakt; het vermindert de regels en het bespaart kosten.

Inzage

De stukken liggen vanaf 10 februari 2021 tot 24 maart 2021 voor iedereen ter inzage. Wanneer u de ontwerp Nota bodembeheer en de bodemkwaliteitskaart wilt inzien kunt u hiervoor een afspraak maken bij ons bodemloket. Voor het maken van een afspraak kunt u bellen naar (0315) 292 292 of een e-mail sturen naar bodemloket@oude-ijsselstreek.nl.

De ontwerp Nota bodembeheer en bodemkwaliteitskaart regio Achterhoek 2021 zijn ook op deze pagina te bekijken.

Bodemkwaliteitskaart regio Achterhoek

Ontwerp Nota bodembeheer

Meer informatie op de website van de Omgevingsdienst Achterhoek

Zienswijze

Procedure 2 is hierop van toepassing