Ontheffing sluitingsuur horeca tijdens jaarwisseling

De jaarwisseling valt dit jaar (2019) van dinsdag op woensdag. Volgens onze APV (Algemene Plaatselijke Verordening) is het verboden op woensdag (dinsdag op woensdagnacht) open te zijn voor bezoekers tussen 01.00 en 06.00 uur.  Wilt u als horecabedrijf tijdens de jaarwisseling langer open zijn dan 01.00 uur, dan moet u hiervoor een verzoek indienen bij de burgemeester.

De burgemeester kan in geval van bijzondere omstandigheden tijdelijk andere sluitingstijden vaststellen voor horecabedrijven. Horecaondernemers die plannen hebben om tijdens de jaarwisseling langer geopend te zijn dan 01.00 uur, moeten voor 1 december 2019 een schriftelijk verzoek hiervoor indienen. Dit moet een gemotiveerd verzoek zijn en kunt u richten aan de burgemeester van Oude IJsselstreek. In het verzoek moet u het volgende opnemen:

  • het gewenste sluitingsuur
  • het verwachte bezoekersaantal
  • omschrijving van de doelgroep.

Horecabedrijven die geen verzoek hebben ingediend voor 1 december 2019 om tijdens de jaarwisseling langer open te zijn, moeten zich aan de sluitingstijd van uiterlijk 01.00 uur houden.