Ondersteuning voor gedupeerde ouders kinderopvangtoeslag

Een groot aantal ouders in Nederland is getroffen door de problemen met de kinderopvangtoeslag. Ook in onze gemeente zijn ouders gedupeerd. De belastingdienst compenseert hen daar financieel voor. Maar voor wie in de problemen is geraakt, is dat niet altijd voldoende. Soms hebben deze gezinnen meer ondersteuning nodig. De gemeente kan helpen bij die aanvullende ondersteuning.

Er kunnen bijvoorbeeld in deze gezinnen problemen zijn ontstaan rondom huisvesting, schulden, inkomen, zorg en de opvoeding van kinderen. Gedupeerden die behoefte hebben aan extra ondersteuning op één van bovenstaande leefgebieden, kunnen contact opnemen met de gemeente. Samen zullen we bekijken wat we voor u kunnen betekenen. Daarbij gaat de gemeente altijd uit van maatwerk.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de gemeente via (0315) 292 292.