Informatie over het coronavirus.

Ondernemersfonds voor kerngebied Ulft

De gemeente heeft besloten om per 1 mei 2020 een ondernemersfonds in te voeren voor het kerngebied van Ulft. Dit gebeurt op verzoek van de Ulftse ondernemersvereniging De Hanze. Na het centrum van Varsseveld, Akkermansweide en het centrum van Terborg is dit de vierde plaats in Oude IJsselstreek waar een ondernemersfonds wordt ingevoerd.

Ondernemers betalen door middel van reclamebelasting een bedrag aan de gemeente. Dit bedrag wordt vervolgens overgemaakt naar het ondernemersfonds en gebruikt worden om te investeren in onder meer het aantrekkelijk(er) maken van het kerngebied van Ulft. Op verzoek van De Hanze wordt het te betalen bedrag gekoppeld aan de WOZ-waarde van de onderneming. Dit in de veronderstelling dat de grote ondernemers een grotere last kunnen dragen dan de kleinere ondernemers.

Draagvlak

Voor het ondernemersfonds is een draagvlakmeting onder de ondernemers uitgevoerd. Hieruit kwam een positief resultaat naar voren. Ruim 60% van de stemgerechtigde ondernemers is voor invoering van een ondernemersfonds.

Aantrekkelijkheid van Ulft vergroten

Er wordt per 1 mei 2020 gestart met het ondernemersfonds, ondanks dat, in verband met het coronavirus, de eerste aanslag pas in november 2020 door de gemeente aan de ondernemers opgelegd wordt. Die moet eind december 2020 betaald zijn. De gemeente maakt de inkomsten van de reclamebelasting over naar het ondernemersfonds. Het ondernemersfonds kan vervolgens door de ondernemers worden gebruikt om de uitstraling en marketingactiviteiten van het kerngebied van Ulft te vergroten. Een aantal ideeën is er al. Zo wordt bijvoorbeeld nagedacht over aankleding van straten en uitbreiding van sfeerverlichting. Verder zijn er plannen om diverse marketingactiviteiten uit te werken waaronder evenementen, promotie Ulft, branchegerichte acties en digitalisering. Deze initiatieven moeten leiden tot een grotere belevingswaarde, meer publiek en een gezond economisch leefklimaat, zowel voor de ondernemer als voor de consumenten.