11 maart 2019

Ondernemers en gemeente slaan handen ineen voor Akkermansweide

 

Introductie

Donderdag 7 maart 2019 werd het convenant parkmanagement bedrijventerrein ondertekend. Dit gebeurde in aanwezigheid van het bestuur van de Stichting Parkmanagement Bedrijventerrein Akkermansweide (SPBA), de voorzitters van de betrokken ondernemersverenigingen IBOIJ en IG&D en van wethouder Peter van de Wardt.

Na een positieve uitslag van een draagvlakmeting onder de ondernemers, vroeg SPBA eind vorig jaar aan het college om op bedrijventerrein Akkermansweide in Terborg een ondernemersfonds in te voeren. Tegelijkertijd werd het college verzocht om de gemeenteraad voor te stellen een verordening reclamebelasting bedrijventerrein Akkermansweide vast te stellen. Met de inkomsten uit deze reclamebelasting kan het ondernemersfonds worden gevuld. In december stemde de gemeenteraad in met dit voorstel.

Proef

Het opzetten van een ondernemersfonds biedt optimale mogelijkheden om de kwaliteit van Akkermansweide te waarborgen of te bevorderen. Hiermee wordt een meerwaarde gecreëerd voor de leef- en werkomgeving van het bedrijventerrein. Parkmanagement zorgt er onder meer voor dat bedrijfspanden economisch aantrekkelijk en waardevast blijven. Onderlinge contacten worden versterkt en ondernemers wordt de mogelijkheid tot financieel voordeel geboden vanuit collectieve inkooptrajecten. De SPBA en de invulling van het parkmanagement fungeert binnen de gemeente Oude IJsselstreek als proef waarmee de opmaat wordt gevormd om parkmanagement verder uit te rollen op bedrijventerreinen binnen onze gemeente.