11 augustus 2017

Onderhoudswerkzaamheden Idinkbos

 

Introductie

Dit najaar worden in het Idinkbos in Sinderen reguliere onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd. De werkzaamheden bestaan voornamelijk uit het zagen van bomen. Op 24 augustus is er een rondleiding in het bos waarbij een toelichting wordt gegeven op de werkzaamheden.

De laatste keer dat er in het Idinkbos zaagwerkzaamheden zijn uitgevoerd was in 2011. Net als in 2011 wordt nu een aantal bomen uit het bos verwijderd op basis van de doelen zoals beschreven in het bosbeheerplan. Door het dunnen van het bos krijgen de blijvende bomen meer groeiruimte en dat komt de vitaliteit van de bomen en het bos ten goede. Tevens neemt hiermee het aandeel inheemse soorten toe en het wordt een meer natuurlijk structuurrijk bos.

Markeren
Voorafgaand aan de werkzaamheden worden de mogelijk beschermde planten en dieren in kaart gebracht en waar het kan gemarkeerd, zodat deze niet in gevaar worden gebracht. De werkzaamheden zijn kortgesloten met stichting Das & Boom.

Rondleiding op 24 augustus
De werkzaamheden vinden plaats tussen 1 september en 1 december 2017. Op donderdag 24 augustus 2017 is er om 16.00 uur een rondleiding in het bos waar Pieter Westerhof (regiobeheerder Achterhoek, Rijk van Nijmegen & Betuwe van Bosgroep Midden Nederland) een nadere toelichting geeft op de werkzaamheden. Als u aanwezig wilt zijn bij deze rondleiding kunt u zich aanmelden door een mail te sturen aan info@oude-ijsselstreek.nl met als onderwerp “rondleiding Idinkbos 24 augustus”. Graag in uw mail uw naam, adres en telefoonnummer opnemen.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u bellen met Barend Rijkmans of Henri Grotenhuis van de gemeente via telefoonnummer (0315) 292 292.