24 juni 2019

Nut en noodzaak van goed afval scheiden

 

Introductie

Op woensdag 12 juni zijn Flip Jonker, afvalcoach, en Wilco Hebbink, BOA, op pad gegaan om inwoners van Terborg te informeren over het inzamelen van plastic, drank- en metalenkartons. In de meeste huishoudens is men zich bewust van de nut en noodzaak van goed afval scheiden. Dat is goed voor het milieu, maar uiteindelijk ook voor de inwoner en de portemonnee.

Wat gebeurt er na het inzamelen met het PMD?

Het ingezamelde PMD van huishoudens wordt naar een overslaglocatie gebracht. Op de overslaglocatie keurt een sorteerder het PMD. Als de sorteerder  het PMD goedkeurt, wordt het PMD door de sorteerder naar een fabriek gebracht. In de fabriek wordt het PMD verder gescheiden in verschillende soorten plastic, metaal en drinkpakken en vervolgens verkocht aan eindverwerkers.  Wist u dat van vier plastic flessen een big shopper kan worden gemaakt?

Gevolgen afgekeurd PMD

Gemeentes ontvangen een vergoeding vanuit de centrale overheid voor het gesorteerde plastic. Als het PMD echter deels of geheel wordt afgekeurd, dan wordt het afgevoerd en verbrand als zijnde restafval. De kosten voor het verbranden zijn vele malen hoger en het hergebruikpercentage is nul. Dit jaar is 20% van het aangeboden PMD afgekeurd wegens ernstige vervuiling. Vervuiling in de container wordt met name veroorzaakt door de aanwezigheid van o.a. piepschuim, plastic touw, plastic gaas, voedselresten in plastic zakken en hard plastic zoals kinderspeelgoed. Kinderspeelgoed kunt u naar de Kringloop brengen. Piepschuim, plastic touw en gaas horen in de restafvalcontainer. Landbouwplastic hoort ook niet in de restafvalcontainer. Dit kunt u, als u lid bent van LTO Noord, gratis aanbieden. Twijfelt u of een verpakking wel of niet bij het PMD mag? Kijk dan op mijn www.mijnafvalwijzer.nl.  

Een schone toekomst

We streven naar 90% afvalscheiding in 2025 en hebben uw hulp hierbij nodig. Als we met elkaar het juiste afval in de juiste container doen dragen we allemaal bij aan een schoner milieu en een schonere leefomgeving. Onze gemeente zet ook in op duurzaamheid en circulariteit, met een zo hoog mogelijk hergebruikpercentage. Als we gaan inzien dat afval waardevolle grondstoffen bevat, zorgen we er met elkaar voor dat er steeds minder restafval is en steeds meer grondstoffen kunnen worden hergebruikt.

Als u vragen heeft over afval en over PMD neemt u dan contact op met onze afvalcoach. Hij is bereikbaar via het algemene nummer (0315) 292 292 of via grondstoffenteam@oude-ijsselstreek.nl