7 januari 2019

Nieuwjaarsreceptie in teken van Sint Joris

 

Introductie

Maandagavond 7 januari 2019 vond de traditionele nieuwjaarsreceptie van de gemeente plaats. Omdat het in 2019 600 jaar is geleden dat Terborg stadsrechten kreeg, vond de receptie plaats bij De Roode Leeuw. Bestuurders, inwoners, vertegenwoordigers van verenigingen en relaties van de gemeente wisselden nieuwjaarswensen uit met elkaar. Voordat burgemeester Otwin van Dijk aan zijn nieuwjaarstoespraak begon, installeerde hij - in het kader van het stadsjubileum - de schout en zijn gemalin.

In zijn toespraak trok de burgemeester een parallel tussen de legende van Sint Joris, de beschermheilige van de stad Terborg, en onze huidige tijd. Otwin van Dijk: “Deze legende leert ons lessen die we ook vandaag de dag kunnen gebruiken. Zo kent het verhaal ten eerste een echte ‘held’. Joris. Onze gemeente kent ook echte helden. Zoals de 12-jarige Fien die me een brief schreef omdat ze wat wilde doen aan het zwerfafval in onze gemeente. Samen hebben we daarover spreekbeurten gegeven op scholen.

De legende kent ten tweede ook ’gevaar’ dat moet worden bestreden. Omdat gevaar mensen angstig en onzeker maakt is veiligheid cruciaal. Pas als je je veilig en geborgen voelt, kun je je als mens en als samenleving verder ontwikkelen. Dat is ook mijn taak als burgemeester.

Als derde kent de legende ‘inspiratie’. Voor Joris is dat z’n geloof. Dat zet hem aan tot actie. Voor ieder van ons kan dat wat anders zijn. Ik hoop dat er iets is wat u motiveert, dat u aanzet om iets te doen tegen onrecht of gevaar.
Tot slot gaat de legende uit van ‘optimisme’. Dat vindt een rasoptimist als ik belangrijk. Ook op kleine schaal kunnen we daadwerkelijk verschil maken. In de buurt, verpleeghuis of vereniging. Optimisme, écht iets doen en samen bouwen aan een betere samenleving, daarmee komen we verder!”

De uitgebreide toespraak van de burgemeester vindt u hieronder.