Nieuwe maatregelen Van Afval Naar Grondstof

De gemeente Oude IJsselstreek wil aan de slag, om voorbereid te zijn op een toekomst zonder afval. Dit wordt ook wel de circulaire economie genoemd. Een wereld waarin zoveel mogelijk afval opnieuw is te gebruiken als een grondstof voor nieuwe producten. Dat is nodig, omdat onze grondstoffen opraken. Op 22 december is een onderzoek gestart via het inwonerpanel van Oude IJsselstreek onder de naam Van Afval Naar Grondstof (VANG).
 

De resultaten van het onderzoek gebruikt de gemeente voor een nieuw plan om zoveel mogelijk afval opnieuw te gebruiken. De nieuwe maatregelen uit dit plan zorgen mogelijk voor veranderingen in het ophalen van afval.

Wat vindt u belangrijk?

De gemeente moet belangrijke keuzes maken over het aanbieden van afval. Maar voordat we dat doen, willen we van u horen wat u belangrijk vindt. U kunt uw stem laten horen door u op te geven voor het inwonerpanel ‘Oude IJsselstreek Spreekt’. U hoeft geen lid te zijn van het panel en kunt ook alleen de vragenlijst over afval invullen. Vragen die in de vragenlijst staan gaan onder andere over uw tevredenheid over de manier waarop afval in de gemeente wordt aangeboden en uw ideeën en voorkeuren over hoe we afval (nog) beter kunnen scheiden en zoveel mogelijk kunnen hergebruiken.

Hoe doet u mee?

Inwoners die lid zijn van het inwonerpanel hebben de link naar het onderzoek al ontvangen. Bent u geen lid maar wilt u toch meedoen aan het onderzoek over afval? Vul dan de vragenlijst in op www.moventem.nl/VANG 

Wilt u de vragenlijst per post ontvangen? Belt u dan naar Lieke van Weert van het onderzoeksbureau op: 0575-760227 en vraag naar de vragenlijst ‘VANG’.

Wilt u vaker meedenken met de gemeente? Meld u dan gratis en eenvoudig aan voor het inwonerpanel via www.oudeijsselstreekspreekt.nl.

Met de input van het onderzoek en uw mening willen we onze dienstverlening blijven verbeteren. Samen maken we Oude IJsselstreek!