19 april 2017

Nieuw plan voor glasvezel buitengebied Achterhoek: gemeenten willen zelf breedbandbuis aanleggen

 

Om snel internet in het buitengebied te realiseren, willen de zeven gemeenten Bronckhorst, Doesburg, Doetinchem, Lochem, Montferland, Oude IJsselstreek en Zutphen een zogenaamde ‘breedband-connectiviteit’ aanleggen.

Het gaat om aanleg van een leeg buizenstelsel in het openbare gebied tot aan de erfgrens van een perceel. Belangrijke voorwaarde voor daadwerkelijke aanleg is deelname van tenminste één internetprovider om de glasvezelaansluitingen te realiseren. De voorbereidingen voor de aanleg starten binnenkort. Later dit jaar nemen de gemeenteraden een besluit over de bijbehorende investeringen.

De gemeenten laten het trekken van de glasvezelkabel door de buis en de aansluiting op particulier terrein over aan de markt. Elke belangstellende internetprovider kan toegang krijgen tot dit lege basisnetwerk tegen betaling van een marktconforme vergoeding. Eén contract met willekeurig welke provider is voldoende om te starten met aanleg. Bewoners moeten er op deze manier op kunnen rekenen dat de aanleg van deze hoofdinfrastructuur hen ook daadwerkelijk een glasvezel-abonnement oplevert.

De gemeenten nemen de leiding
Na jaren van plannen maken, meerdere pogingen en trajecten werden de zeven gemeenten wederom geconfronteerd met uitstel voor de aanleg van snel internet in hun buitengebieden. Investeringsfonds CIF liet weten aanleg van glasvezel in deze gemeenten uit te stellen als gevolg van tegenvallende aanlegkosten. De lange afstanden die overbrugd moeten worden, vormen hiervoor de belangrijkste reden (een aansluiting in het buitengebied kost daardoor driemaal zoveel als een aansluiting in de bebouwde kom). De onzekere planning van CIF is voor de gemeenten reden om de lege buis aan te leggen. Op deze manier willen zij het buitengebied commercieel aantrekkelijk maken voor de internetproviders.