6 december 2018

Netwerkdag toeristische ondernemers succesvol

 

Introductie

Woensdag 28 november 2018 werd bij De Radstake in Heelweg een netwerkmiddag voor toeristische ondernemers uit Oude IJsselstreek georganiseerd. De opkomst was groot en het resultaat biedt perspectief voor een goede invulling van de ‘groene loper aanpak’.

Ongeveer 40 toeristische ondernemers werden ontvangen door dagvoorzitter Irene van der Aart die op haar verhalende wijze een goede start maakte van de middag. Via een speeddate kon iedereen kennismaken met elkaar. Vervolgens vertelde wethouder Janine Kock in haar inleiding dat in het collegeprogramma een groene loper aanpak is opgenomen. Doel van deze aanpak is om toeristische ontwikkelingen binnen de sector Vrijetijdseconomie zo veel mogelijk te realiseren. “Dat kunnen we niet alleen. Daarvoor hebben we ondernemers nodig die willen ondernemen. Ook de inbreng vanuit Achterhoek Toerisme en samenwerking met regiogemeenten zijn belangrijke randvoorwaarden voor het uitvoeren van onze ambities in de komende jaren. We zorgen ervoor dat het vestigingsklimaat voor ondernemers in de vrijetijdssector op orde is én dat we als gemeente een faciliterende, uitnodigende en stimulerende houding naar (aankomende) vrijetijdsondernemers toe hebben,” aldus de wethouder.

Verlanglijstje toeristische ondernemers

Wat stimuleert ondernemers om te gaan samenwerken? Waarom moet de toerist naar Oude IJsselstreek komen? Hoe kunnen events en ondernemers meer reuring krijgen? Hoe krijgen we de toerist vanuit Duitsland of Rotterdam naar de Achterhoek en onze gemeente?

De ondernemers gingen met deze vragen aan de slag en spraken samen over de uitvoering van een aantal speerpunten die in de groene loper aanpak is opgenomen. Er blijkt behoefte aan meer gerichte themadagen voor deze ondernemers. Ook willen ze graag de boer op om elkaar beter te leren kennen en in elkaars keuken te kijken.

De belangrijkste thema’s zijn in een verlanglijstje gezet en aangeboden aan wethouder Janine Kock. Zij gaat hier verder mee aan de slag.