15 oktober 2018

Miniatuurkunst in kleine kistjes

 

Introductie

Op dinsdag 9 oktober 2018 vond in de kantine van het gemeentehuis de feestelijke afsluiting plaats van de eerste editie van het kunstproject Wunderkammer. Kunstenaars die deelnamen aan het project konden kennismaken met elkaar, met elkaars werk en met de organisatie achter de Wunderkammer.

In haar welkomstwoord vertelde Janine Kock – wethouder Kunst en Cultuur – kort over de afgelopen maanden. In april zijn professioneel kunstenaars die wonen en werken binnen onze gemeente door de commissie beeldende kunst Oude IJsselstreek uitgenodigd om deel te nemen aan het project Wunderkammer. Zij werden uitgedaagd om elk vijf kleine kunstwerken te maken, geïnspireerd door de gemeente Oude IJsselstreek. Het college gebruikt deze kunstwerkjes als representatiegeschenk. Van iedere kunstenaar is één exemplaar opgenomen in een expositie die te bezichtigen is in de hal van het gemeentehuis in Gendringen. U bent van harte welkom om deze werken te komen bewonderen!

Hoge kwaliteit

Abel de Vries – voorzitter van de commissie beeldende kunst Oude IJsselstreek – sprak zijn bewondering uit over de kwaliteit van de aangeleverde ontwerpen. Dit was ook de reden dat maar liefst acht kunstenaars de opdracht kregen. De Vries: “Wat dit project extra bijzonder maakt is dat de kistjes waarin de kunstwerken zijn geplaatst, gemaakt zijn van verantwoord gekapt hout, afkomstig uit onze gemeente. Daarnaast zijn de Wunderkammer-kistjes gemaakt door mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt.”

Gemeente als symbool

De kunstenaars vertelden uitgebreid over hun ontwerpen, de oorsprong van gebruikte materialen en methodes en hun inspiratiebronnen. Elk kunstwerk symboliseert een mooi stukje Oude IJsselstreek. Wethouder Kock sloot de bijeenkomst af en bedankte iedereen die heeft meegewerkt aan dit project: “Deze kunstwerken laten zien hoe mooi onze gemeente is. Soms zie je dat niet meer, omdat je er al langere tijd woont. Op dit soort momenten realiseer je je dat weer.”

Als de meeste Wunderkammerwerken zijn uitgegeven is het de intentie om het project opnieuw op te starten. Hierover berichten we te zijner tijd via het Gemeentenieuws.