29 augustus 2018

Militaire oefening op 12 september

 

Introductie

Op 12 september 2018 van 20.00 – 23.00 uur wordt door militairen van de Koninklijke Landmacht geoefend in onze gemeente. Het betreft een oefening van 13 Infanteriebaltaljon. Deze oefening zal o.a. bestaan uit een luchtmobiele verplaatsing vanaf landing site (LS) Megchelen naar de Ermelose Heide. De oefening wordt ondersteund door Chinook helikopters.

Deze helikopters zullen meerdere keren landen en kunnen laag vliegen. Ook kan defensiepersoneel in- of uitstappen en kan er materieel onder een helikopter worden vervoerd (slung load). Het gebied waarin geoefend zal worden bevindt zich globaal tussen Megchelen en Ermelo. De Landing Zone is vanuit de Landerweg / Millingseweg te zien. Toeschouwers wordt verzocht om op de weg te blijven en niet het weiland in te gaan of de operatie anders te hinderen.

Informatie en meldingen vliegbewegingen

Alle vluchten worden zorgvuldig voorbereid. Essentieel voor alle vliegende eenheden van Defensie, maar ook voor de omgevingen waarin Defensie oefent. Defensie spreidt vliegbewegingen zoveel als mogelijk over de diverse oefengebieden in Nederland. Ook nemen Defensie deel aan oefeningen in het buitenland om het geluid en belasting voor de leefomgeving te spreiden. Operationele maar ook klimatologische omstandigheden kunnen er voor zorgen dat oefeningen anders verlopen dan vooraf aangekondigd.

Overlast/hinder

Het kan zijn dat er toch overlast / hinder wordt ondervonden. Eventuele meldingen kunnen worden ingediend via het online klachtenformulier: https://www.defensie.nl/onderwerpen/vliegbewegingen/klachten-geluidsoverlast.
Meer informatie over vliegbewegingen staat op luchtmacht.nl/vliegbewegingen en NOS teletekst pagina 766. Defensie raadt aan om de social media van Defensie en de Koninklijke Luchtmacht te volgen.

Helaas kan Defensie overlast niet voorkomen. Mochten oefeningen / vliegbewegingen onverhoopt tot schade leiden dan is het belangrijk dat betrokkene een schade afhandelingsverzoek indient bij de Sectie Claims van Defensie. Deze sectie behandelt alle schademeldingen zorgvuldig. De eerste stap om tot een goede melding te komen, is melding te maken bij deze Sectie. De telefoonnummers voor het melden van schade: 030 2180420 / 030 2180458. Na melding volgt contact met de Schadecommissaris van Defensie. Zie ook https://www.defensie.nl/onderwerpen/klachten-en-schadeclaims/schade-melden.