18 februari 2019

Meedoenregeling stimuleert leuke, leerzame of gezonde activiteiten voor minima

 

Introductie

In de gemeente Oude IJsselstreek bestaat de mogelijkheid om gebruik te maken van de Meedoenregeling. Met deze regeling stimuleert de gemeente dat iedereen mee kan doen aan leuke, leerzame of gezonde activiteiten. Ook als u minder te besteden hebt.

Deze regeling is bedoeld voor inwoners van 18 jaar of ouder met een inkomen van 110% van de voor hen geldende bijstandsnorm en een vermogen dat niet hoger is dan de voor hen geldende vrijlating.

Uit de Meedoenregeling kan een bijdrage worden verleend voor de kosten van:

 • Lidmaatschappen, contributies en vaste bijdragen in verband met actieve, regelmatige deelname aan activiteiten van:
  - muziek-, toneel- en zangverenigingen, muziekschool
  - sportverenigingen
  - jeugdwerk, jeugdclubs en scouting
 • Abonnementen van zwembaden en bibliotheken.
 • Uitgaven in verband met:
  - sociaal-culturele activiteiten gericht op ouderen en gehandicapten
  - lidmaatschap vrouwenverenigingen, buurtverenigingen en ouderenbonden
  - lidmaatschap volkstuinverenigingen, hobbyclubs
 • Als u 65 jaar of ouder bent, kunt u ook in aanmerking komen voor een bijdrage op een abonnement op een dag- of weekblad.

De hoogte van de bijdrage is gelijk aan de kosten van de activiteiten. Daarbij geldt een maximum van € 115, - per persoon per kalenderjaar.

Meer informatie?


De regelingen gelden met terugwerkende kracht per 1 januari 2019. Voor meer informatie of het downloaden van een aanvraagformulier kunt u hier terecht.