Maak gebruik van de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK)

Heeft u financiële problemen door de coronamaatregelen? Kunt u daardoor de noodzakelijk vaste kosten zoals huur, hypotheek, elektriciteit, gas, water en zorgverzekering niet meer betalen? Dan kan de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) u misschien helpen. De TONK is per 1 juli verlengd tot 1 oktober 2021.
 

Het college van B&W heeft besloten de TONK ook te verruimen. De tegemoetkoming in de kosten voor de TONK is maximaal 2250 euro en enkele voorwaarden zijn versoepeld. Het spaargeld van kinderen wordt in de aangepaste regeling niet meer meegenomen bij de berekening van het eigen vermogen. Het eigen vermogen mag niet meer bedragen dan 30.000 euro. Ook wordt het inkomen van ondernemers anders berekend. Dat kan betekenen dat inwoners die in het voorjaar nog niet in aanmerking kwamen voor de TONK, er nu misschien wel recht op hebben.

Kom ik in aanmerking?

Voor de TONK kan iedereen uit Oude IJsselstreek in aanmerking komen, als u aan enkele voorwaarden voldoet. Een voorwaarde is dat uw inkomen met ten minste 30% is gedaald als gevolg van de coronacrisis en uw vermogen op 1 januari 2021 niet meer dan 30.000 euro bedraagt (het spaargeld van uw thuiswonende kinderen (tot 18 jaar) wordt hier niet meer in meegenomen).

Heeft u TONK al eerder aangevraagd?

Wanneer u eerder dit jaar TONK heeft aangevraagd, neemt een medewerker van STOER binnenkort telefonisch contact met u op om te vragen of u de aanvraag wilt verlengen. U hoeft hiervoor zelf geen actie te ondernemen.

TONK is een gift

De TONK is altijd een gift. Als u voldoet aan de voorwaarden, hoeft u niets terug te betalen. 

Eenvoudige aanvraag en hulp

We hebben de aanvraagverklaring makkelijker gemaakt. Heeft u hulp nodig of wilt u met iemand overleggen? Neem dan contact op met Stoer op telefoonnummer: (0315) 553 533

Voorwaarden, informatie en aanvraagverklaring

Meer informatie over de TONK, de voorwaarden en de aanvraagverklaring vindt u op de website van de gemeente www.oude-ijsselstreek.nl/tonk-tijdelijke-ondersteuning-noodzakelijke-kosten

Aanvragen TONK