Luikenproject Achterhoek van start

De inschrijving voor het Luikenproject Achterhoek is gestart. Eigenaren en huurders van boerderijen kunnen vanaf nu een aanvraag indienen voor een financiële bijdrage van maximaal € 2.100,-- om de luiken aan hun boerderij te vervangen of te herstellen. Of, als die luiken er niet meer zijn, ze opnieuw aan te brengen. 

Hoe kunt u zich inschrijven?

Op 1 juli 2022 sluit de indieningstermijn voor deelname aan deze regeling. Aan de inschrijving zijn enkele voorwaarden verbonden. Zo moet de boerderij van vóór 1965 zijn. Bovendien gelegen zijn in één van de gemeenten Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Doetinchem, Oost-Gelre, Oude IJsselstreek of Winterswijk. Deze gemeenten vormen met elkaar het werkgebied van LEADER Achterhoek, onderdeel van de Europese subsidieregeling die de uitvoering van het Luikenproject mogelijk maakt.

Meer informatie

Op de website van de Boerderijenstichting Achterhoek staat alle informatie over het Luikenproject, de voorwaarden voor deelname, de procedure, de selectiecriteria én de wijze van inschrijven. Ook treft u hier informatie aan over informatieavonden en workshops luiken maken. En is hier het inschrijfformulier te downloaden.