Locatiepaspoort Biezenakker toegelicht

Op woensdag 17 mei gaven we in het gemeentehuis een toelichting op de wijzigingen in het locatiepaspoort Biezenakker voor inwonenden, omwonenden en belangstellenden. Ongeveer 75 mensen gingen in gesprek met de architecten en de medewerkers van de gemeente en stelden vragen over bijvoorbeeld verkeersontsluiting, parkeren en de fasering. Geïnteresseerden in een woning in het bouwplan stelden vooral vragen over de start van de bouw en de hoeveelheid en soorten woningen. Dit wordt duidelijker in de volgende fase die we nu ingaan, namelijk de ontwikkeling van het stedenbouwkundig plan.

Het locatiepaspoort is te bekijken op het platform onzeoudeijsselstreek.nl