12 november 2018

Lintje voor Joop Keurentjes en Ben Rouwhorst

 

Introductie

Zondag 11 november 2018 reikte burgemeester Otwin van Dijk twee Koninklijke onderscheidingen uit. Zowel Joop Keurentjes uit Etten als Ben Rouwhorst uit Ulft zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Tijdens de 'veurlaesmargen' Met dialect op de koffie kregen ze allebei de bijbehorende versierselen opgespeld. Beide heren, met een grote betrokkenheid en met zeer veel liefde voor tradities, folklore en gebruiken, worden op deze manier beloond voor hun inzet en inspanningen.

Joop en Ben zetten zich al vele jaren in voor de Oudheidkundige Vereniging Gendringen (OVGG) – onder meer als voorzitter - en de dialectwerkgroep d’Eigensproak. Zij maken zich sterk voor alles wat met historie van de streek en promotie van het dialect te maken heeft. Joop en Ben zijn warme voorstander van het dialect en dragen dit, daar waar mogelijk, uit. Vele verhalen en gedichten (in het dialect) zijn van hun hand.

Joop Keurentjes uit Etten

Velen kennen de verhalen van Joop Keurentjes. Deze waren te lezen in De Gelderlander, het clubblad van voetbalvereniging Etten en het verenigingsblad van de OVGG. Honderden verhalen en gedichten zijn uitgegeven in vier boeken, waarvan de opbrengst geheel ten goede kwam aan een Gambiaanse hulporganisatie. Ook schreef Keurentjes diverse boeken. Onder meer over noodwoning De Moezeköttel in Megchelen en over het buurtschap Warm, waar hij geboren en getogen is.

Joop was lid van diverse werkgroepen binnen de OVGG. Vanuit de werkgroep Archeologie was hij betrokken bij diverse opgravingen. Ook hield hij zich bezig met bodemschatten en met het historisch onderzoek naar Maria van Nassau, de zus van Willem van Oranje. Een van de vele maquettes van zijn hand betrof het huis van Maria van Nassau.

Ben Rouwhorst uit Ulft

Ben Rouwhorst is sinds een groot aantal jaren zeer actief op diverse sociaal-culturele en cultuurhistorische gebieden als initiator, lid van het dagelijks bestuur en vrijwilliger. Bij de OVGG bekleedde hij vele functies, zoals (vice)voorzitter en voorzitter/lid van diverse werkgroepen (waaronder de dialectwerkgroep d’Eigensproak). Hij was mede-initiator en voorzitter van het Comité Herdenkingstocht Dwangarbeiderskamp Rees. Dit comité richtte een herdenkingsmonument op en organiseert de jaarlijkse wandeltocht Rees-Megchelen ter nagedachtenis aan de slachtoffers van Kamp Rees en de hulpverleners in Megchelen en omgeving.

Rouwhorst was daarnaast betrokken bij de restauratie van noodwoning De Moezeköttel in Megchelen en had zitting in het bestuur van de stichting.

Ook de kerkgemeenschap kon rekenen op de inzet van Ben. Van 2006 tot 2016 was hij secretaris van het bestuur van de H.H. Petrus en Paulus in Ulft. Vanaf 2011 is hij ook secretaris van de Stichting R.K. Begraafplaats Petrus en Paulus. Vele verenigingen en organisaties, zoals de carnavalsvereniging, de buurtvereniging, zorgcentrum Debbeshoek en de Vereniging Palliatieve Thuis Zorg West Achterhoek, konden rekenen op zijn tomeloze inzet.