29 oktober 2018

Lintje voor Joop Bulten

 

Introductie

Vrijdag 26 oktober 2018 reikte locoburgemeester Bert Kuster een Koninklijke onderscheiding - Lid in de Orde van Oranje-Nassau - uit aan Joop Bulten uit Varsseveld. De uitreiking vond plaats tijdens de afsluiting van de keurdag van de Van Pallandtshow in de Van Pallandthal in Varsseveld.

Joop Bulten is tientallen jaren - met een onderbreking van 2001 tot 2010 - bestuurslid geweest van de Varsseveldse Pluimvee en Konijnenfokkers Vereniging (VPKV) en heeft 40 jaar, tot 2013, het vervoer verzorgd van en naar tentoonstellingen. De laatste jaren is hij dé technische man binnen de VPKV.

Van 1985 tot 2000 was Joop 2e secretaris bij de Kleindier Liefhebbers Nederland (KLN) c.q. de rechtsvoorganger van de KLN. Hier deed hij onder meer voor de ledenadministratie van de afdeling Gelderland. Sinds 2000 is hij bestuurslid van de Speciaalclub De Nederlandse Russen, Californian & Witte Nieuw Zeelanderclub (NRC&WNC). Joop is een echte verenigingsman, die zich al meer dan 45 jaar vol overgave voor de VPKV en andere verenigingen binnen de kleindiersport inzet.