Levend Landschap Megchelen: Samen aan de slag met de uitvoering van ideeën

Op maandagavond 21 oktober 2019 hebben inwoners uit Megchelen enthousiast besproken hoe de wensen en ideeën die al eerder waren verzameld verder uitgewerkt kunnen worden. De ideeën gaan over landschap, ecologie, cultuurhistorie, toegankelijkheid en jeugd- en natuureducatie.

Uitvoeringsagenda en aanpak

Enkele van de uit te voeren ideeën zijn de aanplant van struiken of bomen door daarin geïnteresseerde grondeigenaren, het op video vastleggen van verhalen over het Megchelen van vroeger, het ontwikkelen van een toeristische wandelroute en het promoten van bloemrijke stroken, bermen en ‘overhoekjes’. Besproken is welke acties nodig zijn om tot uitvoering hiervan te komen. Wat moet er allemaal gebeuren om daadwerkelijk de schop in de grond te kunnen zetten? Wat kunnen inwoners zelf en waarbij is ondersteuning nodig?

Was u niet op de uitwerkavond en wilt u ideeën uitgevoerd zien en helpen bij de uitvoering? Meld u dan alsnog aan via de contactpersonen van Levend Landschap Megchelen: Nico Wissing via info@nicowissing.com of via Marius Keuper via fam.keuper@gmail.com

Alle hulp van klein tot groot is welkom.

Stappen Levend Landschap

Aan elk idee dat wordt uitgevoerd is een bewonerswerkgroep gekoppeld. De volgende stap is dat contact wordt gezocht met relevante partners om de uitvoering voor te bereiden. Samen wordt bepaald wanneer wordt gestart met de uitvoering en welke ondersteuning daarbij nodig is.

Thema’s

Megchelen heeft een aantrekkelijk buitengebied. Om de waarden in dit buitengebied verder te versterken en beter beleefbaar te maken voor inwoners zijn Comité Leefbaarheid Megchelen en de Provincie in samenwerking met de gemeente en de Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) gestart met het project Levend Landschap. Levend Landschap is een interactief proces, waarin inwoners hun wensen en ideeën voor het landschap en buitengebied naar concrete uitvoering kunnen brengen.