4 april 2018

Kunstproject Wunderkammer*

 

Introductie

Professionele kunstenaars. die in de gemeente Oude IJsselstreek wonen en werken kunnen deelnemen aan het kunstproject Wunderkammer. Een project waarbij we je uitdagen om kleine kunstwerken te maken die de gemeente kan gebruiken als representatiegeschenk.

Kunstenaars die willen deelnemen kunnen zich aanmelden via onderstaand formulier

 

Wat zijn de voorwaarden?

De gemeente stelt jaarlijks aan zes kunstenaars elk vijf kistjes beschikbaar. Deze houten kistjes met afmetingen van 20 x 20 x 6 en 12 cm bestaan uit een binnen- en een buitengedeelte en zijn afgedekt met een glasplaat. De kistjes moeten staand (verticaal) of hangend geplaatst kunnen worden.

Alle elementen van de kunstwerken moeten een stevig geheel vormen met de binnenkist om bij vervoer breuk of loszitten te voorkomen.

Het project Wunderkammer is bedoeld om uit te groeien tot een permanente expositie, waarvan telkens elk jaar (of editie) de eerste zes kistjes (van de vijf) op een representatieve, openbare plek worden gehangen.
 

Er zijn 2 uitvoeringen: 


Binnenwerks 15 x 15 x 6 cm
Binnenwerks 15 x 15 x 12 cm
De binnenzijde, dus inclusief de wanden, mag geheel gevuld worden.

De buitenzijde dient nadrukkelijk onaangetast te blijven.
 

  • De kunstenaars en hun producten vinden hun inspiratie in de gemeente Oude IJsselstreek.
  • De kunstkistjes worden als representatiegeschenken ingezet door het bestuur van de gemeente Oude IJsselstreek. Dat gebeurt circa 24 keer per jaar aan personen of instellingen die een bijzondere maatschappelijke bijdrage hebben geleverd.
  • De per kunstenaar geproduceerde kunstwerken mogen van elkaar verschillen. De vergoeding bedraagt € 300,- ex 6% btw per kunstwerk. 
  • Deelnemers leveren op maximaal 2 A-4-tjes een schetsontwerp met motivatie voor hun idee.
  • De ingeleverde ontwerpen worden beoordeeld door een commissie, bestaande uit de verantwoordelijk wethouder, de ambtenaar kunst en cultuur en de beeldende kunstcommissie Oude IJsselstreek. De schetsontwerpen worden per post verzonden naar Toon Tomberg, ambtenaar kunst en cultuur (adres gemeentehuis).
  • De ontwerpen moeten binnen zijn voor of uiterlijk op 1 mei 2018.


Een keuze voor de eerste zes ontwerpen wordt gemaakt voor 1 juni 2016, waarna een eerste opdracht aan zes kunstenaars wordt verstrekt.

De kunstwerken worden uiterlijk op 31 augustus 2018 aangeleverd.

Aan de achterzijde van de kist worden de gegevens van het kunstproject Wunderkammer en de kunstenaar vermeld: naam project, naam gemeente, naam kunstenaar, titel van het kunstwerk, website.

In de exposite van kistjes, de groeiende Wunderkammer, komt een lijst, waarin de titels van de werken worden vermeld, de naam van de kunstenaars en een QR code, die verwijst naar de website van de desbetreffende maker.        

Meer informatie?            

Voor meer informatie kunt u mailen naar of bellen met: Abel P. de Vries, voorzitter van de kunstcommissie Oude IJsselstreek via resp. info@abeldevries.nl  of (06) 2239 0968.

*) Sinds1550, een eeuwenoud begrip. Het klassieke ‘rariteitenkabinet’: de eerste verzamelingen bij geleerden en de hele rijken. Voorlopers van de huidige musea. Anders dan bij de besloten privé schatkamers was het bij de Wunderkammers de bedoeling dat het gezien werd. Het ging ook om imagovorming en vorstelijke representatie.