14 januari 2019

Kun jij financiële nachtmerries oplossen? Dan zoeken we jou!

 

Introductie

SchuldHulpMaatje Oude IJsselstreek is (voortdurend) op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Mensen die hen komen helpen om inwoners met financiële problemen bij te staan. Ziekte, baanverlies, echtscheiding of andere tegenslag ontregelt bij veel mensen de financiële situatie. Met een Maatje vinden zij zeker een oplossing.

Ruim 30 gecertificeerde maatjes ondersteunen jaarlijks meer dan 120 hulpvragers. Hun vragen zijn zeer divers. SchuldHulpMaatje zet zich in om de hulpvragers weer zelfredzaam te maken, hun schulden op te lossen en de financiën onder controle te houden. Toch kunnen ze helaas niet alle hulpvragen direct beantwoorden. En sommige Maatjes hebben wel heel veel klanten. Dus… nieuwe vrijwilligers zijn van harte welkom.

Een SchuldHulpMaatje is goed thuis in de maatschappij, zeer gemotiveerd, kan goed met mensen omgaan en heeft veelal een financiële en/of zakelijke achtergrond of belangstelling. Je volgt eerst een 3-daagse cursus voor je certificaat. Je houdt je kennis actueel via distant learning, eigen studiemiddagen en vrij toegankelijke intervisiebijeenkomsten.

Een Maatje werkt individueel, maar kan terugvallen op de kennis en kunde van al zijn collega-Maatjes en wordt daarnaast bijgestaan door een Coördinator-Senior Budgetconsulent.

De tijd die het je kost, bepaal je voor een belangrijk deel zelf. Denk aan minimaal een dagdeel per week. Je kiest zelf of je een of meer hulpvragers begeleidt. De ingewikkeldheid van de problemen kan sterk uiteenlopen en je stemt jouw mogelijkheden af met de coördinator.

Zie onze website www.schuldentelefoonoudeijsselstreek.nl of landelijk www.schuldhulpmaatje.nl

Nadere info bij coördinator, mevrouw Elfriede te Hennepe, tel. (06) 5106 4003 of info@schuldhulpmaatje-oudeijsselstreek.nl