Koopstromenonderzoek Oost-Nederland 2023 in september van start!

Onderzoek naar koopgedrag in de provincies Drenthe, Flevoland, Gelderland en Overijssel

Gemeenten en de provincie zetten zich samen met winkeliers in voor aantrekkelijke binnensteden, dorpscentra en een compleet winkelaanbod. Om dit zo goed mogelijk te doen, is periodiek onderzoek naar koopgedrag van groot belang.

Begin september start in Oost-Nederland daarom een onderzoek. Dat onderzoek brengt in beeld waar inwoners boodschappen doen, winkelen en doelgerichte aankopen doen en hoe tevreden ze zijn over de verschillende winkelgebieden. Deze informatie brengt het functioneren en de aantrekkelijkheid van winkelgebieden in beeld en helpt daarmee gemeenten en de provincie bij het versterken en verbeteren van winkelvoorzieningen.

Het onderzoek wordt mede uitgevoerd op verzoek van de vier provincies. Ook de gemeente Oude IJsselstreek neemt deel aan het onderzoek, dat gezamenlijk wordt uitgevoerd door de onderzoeksbureaus I&O Research. In 2019 is er voor het laatst een koopstromenonderzoek uitgevoerd in Oost-Nederland.

Deelnemers gezocht

In september start het veldwerk (dat loopt tot eind oktober). In die periode worden ook inwoners uit gemeente Oude IJsselstreek uitgenodigd voor deelname aan het onderzoek. Zij ontvangen een schriftelijke uitnodiging in de brievenbus. De huishoudens zijn willekeurig geselecteerd. Deelnemen kan door online een vragenlijst in te vullen. Inwoners die geen brief krijgen, maar wel graag willen meedoen kunnen de vragenlijst invullen via www.startvragenlijst.nl/koopgedrag

Onder alle deelnemers van het onderzoek worden 50 cadeaukaarten van €25,- verloot.

Privacy gewaarborgd

De privacy van deelnemers is gewaarborgd in overeenstemming met de nieuwe privacywetgeving (AVG). Antwoorden van deelnemers zijn niet gekoppeld aan hun woonadres en worden uitsluitend gebruikt voor het koopstromenonderzoek 2023.

Meer informatie

Voor meer informatie over het onderzoek is er de website www.koopstromen.nl. Daar staat onder andere een kort filmpje met uitleg over het onderzoek. Mailen kan naar info@koopstromen.nl.