29 oktober 2018

Koninklijke erepenning voor Toneelvereniging Etten

 

Introductie

Zaterdag 27 oktober 2018 reikte locoburgemeester Bert Kuster een Koninklijke erepenning uit aan het bestuur van Toneelvereniging Etten. De uitreiking vond plaats tijdens de jubileumviering ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de toneelvereniging.

Toneelvereniging Etten is opgericht in 1918, tot 1966 onder de naam R.K. propagandaclub Benedictus XV. Het belangrijkste doel is het spelen van toneelstukken voor een zo groot mogelijke doelgroep. De vereniging is blij met het grote aantal belangstellenden – uit het (kleine) dorp, maar zeker ook uit de regio – waarmee ze een grote culturele bijdrage levert. Het is bijzonder dat een vereniging als deze - in een steeds digitaler wordend tijdperk, in een dorp van minder dan 1.500 inwoners - haar 100-jarig bestaan kan vieren.

De toneelvereniging is bij vele activiteiten binnen het dorp betrokken, zoals bij de intocht van Sinterklaas en heeft een grote groep enthousiaste vrijwilligers. Daarnaast zijn veel leden actief binnen een van de werkgroepen binnen de toneelvereniging.