11 februari 2019

Kindpakket geeft extra steuntje in de rug aan minima

 

Introductie

Het college heeft besloten om het Meedoenbeleid uit te breiden met een Kindpakket. Het Kindpakket is bedoeld voor kinderen in de leeftijd van 4 t/m 17 jaar, met ouders die moeten rondkomen van een inkomen tot maximaal 110% van de voor hen geldende bijstandsnorm.

Met het Kindpakket wil de gemeente stimuleren dat kinderen uit gezinnen die rond moeten komen van een minimum inkomen kunnen deelnemen aan de samenleving. Daarnaast helpt het kinderen ondersteunen in hun schoolloopbaan. In dit Kindpakket zijn de al bestaande meedoenregelingen opgenomen. Maar deze zijn aangevuld met:

  • De mogelijkheid om zwemdiploma A en B te halen. Hiervoor zijn overeenkomsten gesloten met Sportcentrum Vital en het Van Pallandtbad, beiden in Varsseveld. Wilt u uw kind zwemles laten volgen bij Zwemschool Miranda in Dinxperlo of Laco in Terborg? Dan geldt een eigen bijdrage voor de kosten. Voor meer informatie hierover kunt u contact met de zwembaden opnemen. Deze regeling geldt voor kinderen die in 2019 zeven jaar of ouder zijn.
  • Een eenmalige bijdrage voor een computer voor ieder kind op het voortgezet onderwijs. Met een maximum van € 300,00. Deze bijdrage wordt zo mogelijk in natura verstrekt door een betaling aan school of leverancier en als dat niet mogelijk is op declaratiebasis. Deze uitbreiding heeft te maken met het feit dat voor steeds meer lessen op school, maar ook voor het maken van huiswerk een computer nodig is en leerlingen hier zelf over moeten beschikken.
  • Vergoeding van kosten voor huiswerkbegeleiding of bijles voor kinderen op het voortgezet onderwijs. Als een school aangeeft dat een kind dit nodig heeft en de school hier zelf niet in kan voorzien. De kosten worden door de gemeente vergoed tot een maximum van € 750,00 per jaar.


De regelingen gelden met terugwerkende kracht per 1 januari 2019. U kunt hier een aanvraagformulier downloaden.