Kiezen voor een dubbele achternaam van uw kind

Op 1 januari 2024 verandert het Nederlandse naamrecht. Ouders krijgen dan de mogelijkheid om hun beider namen aan hun kind(eren) door te geven. Tot nu toe kon voor de naam van één van de ouders gekozen worden. Voor mensen die in 2024 hun eerste kindje verwachten is er nu al een mogelijkheid om te kiezen voor een gecombineerde achternaam.

Als u nu komt voor de ‘erkenning ongeboren vrucht’ kunt u voor uw ongeboren kind kiezen uit de volgende namen:

  • a. De achternaam van de moeder: bijvoorbeeld:  ‘Vos’
  • b. De achternaam van de vader: bijvoorbeeld:  ‘de Jong’
  • c. Of een combinatie van deze namen: bijvoorbeeld : ‘Vos de Jong’ of ‘de Jong Vos’

Als het kind toch nog geboren wordt in 2023 dan geldt alleen mogelijkheid a. en b.  

Overgangsregeling

Als er al kinderen zijn van dezelfde ouders is er alléén in 2024 een mogelijkheid om alle kinderen dezelfde dubbele achternaam te geven; dit alleen wanneer het eerste kind geboren is na 2016. Hier zijn echter wel kosten aan verbonden, deze zijn landelijk hetzelfde.

Meer informatie kunt u vinden op onze website en op www.rijksoverheid.nl met nog meer voorbeelden. Natuurlijk mag u altijd bellen voor meer informatie met de afdeling burgerzaken.