Kerstboominzameling 2022

In week 2, dat is de week van 10 t/m 14 januari, worden kerstbomen opgehaald. In tegenstelling tot voorgaande jaren vindt de kerstbomeninzameling niet op één dag plaats, maar moeten de bomen worden aangeboden op de dag dat het GFT-afval ook wordt opgehaald.

Wat zijn de spelregels?

  • De kerstbomen worden huis-aan-huis opgehaald, zowel in de bebouwde kom als in het buitengebied.
  • De kerstbomen moeten op de inzameldag tijdig (inzameling start om 07.00 uur) aan de openbare weg worden aangeboden.
  • Omdat de kerstbomen worden gecomposteerd moeten ze van alle versieringen, kunststoffen, metalen en dergelijke zijn ontdaan.

Informatie

Wilt u informatie over de afvalinzameling of heeft u vragen, neem contact met de gemeente op via telefoonnummer (0315) 292 292.