27 december 2018

Kerstbomeninzameling 2019

 

In week 2, dat is de week van 7 t/m 11 januari, worden kerstbomen opgehaald. In tegenstelling tot voorgaande jaren vindt de kerstbomeninzameling niet op één dag plaats, maar moeten de bomen worden aangeboden op de dag dat het restafval ook wordt opgehaald.

Wat zijn de spelregels?

  • De kerstbomen worden huis-aan-huis opgehaald, zowel in de bebouwde kom als in het buitengebied.

  • De kerstbomen moeten op de inzameldag tijdig (inzameling start om 07.00 uur) aan de openbare weg worden aangeboden.

  • Omdat de kerstbomen worden gecomposteerd moeten ze van alle versieringen, kunststoffen, metalen  en dergelijke zijn ontdaan.

Informatie

Wilt u informatie over de afvalinzameling of heeft u klachten, neem contact met de gemeente op via

telefoonnummer (0315) 292 292.