28 mei 2018

Jeugdfonds Sport en Cultuur van start!

 

Introductie

Woensdag 16 mei 2018 was de startbijeenkomst Jeugdfonds Sport & Cultuur (JFSC). Dit fonds zet zich in voor kinderen uit kansarme gezinnen die graag willen deelnemen aan een sport- of cultuurvereniging.

Ouders kunnen hun kinderen niet zelf aanmelden want JSFC werkt met intermediairs (tussenpersonen). Dit zijn bijvoorbeeld jeugdwerkers, leerkrachten, schoolartsen of hulpverleners. Zij houden nauwlettend in de gaten welke kinderen eventueel in aanmerking komen voor een tegemoetkoming uit dit fonds. Zij dienen ook de aanvraag in.

Tanja Bruggers (links op foto) en Annemieke Messing van Rabobank Graafschap overhandigden een cheque van € 5000,- aan Gerard van Balveren, bestuurslid JFSC, en wethouder Peter van de Wardt. Daarmee maken zij het mogelijk dat meer kinderen gebruik kunnen maken van het Jeugdfonds sport en cultuur in gemeente Oude IJsselstreek