Jagers in het groen

Succesvolle plantdag WBE Gendringen-Bergh

Afgelopen weekend zijn 141 hoogstamfruitbomen/bomen en 5.152 heesters geplant door leden van de wildbeheereenheid Gendringen-Bergh (WBE),  op grondgebied van privé-eigenaren in het buitengebied. Een bijzondere vorm van landschapsbeheer waarmee jagers laten zien dat zij een belangrijke bijdrage leveren aan het bewaren en herstellen van karakteristieke landschapselementen in het buitengebied van onze gemeente.


Op zaterdagochtend 23 november hielp wethouder Ria Ankersmit de leden van WBE met het planten van heesters op de grond van eigenaar Charlie van Hal in Voorst. De wethouder is enthousiast: “In onze gemeente vinden op veel manieren activiteiten plaats om natuur op het platteland te verbeteren. Actief en vrijwillig. Daar ben ik trots op. Deze bijzondere vorm van beheer levert een aantrekkelijk landschap op en is van grote waarde voor biodiversiteit. Bovendien is het gezellig om zo met elkaar te planten, buiten te zijn en resultaat te zien.”

Jachthouders en Groenproject
WBE is een samenwerkingsverband van jachthouders. Momenteel zijn 56 jachtcombinaties lid. De oppervlakte van het werkgebied bedraagt 14.000 hectare. Een van de nevenactiviteiten van WBE is het Groenproject. In dit project pachten de jachthouders gronden bij de boeren voor jacht- beheer en schadebestrijding. Zij worden door de boeren ook gevraagd om op te treden als er door diersoorten schade wordt veroorzaakt. Daardoor is er een hechte relatie met deze boeren. Bovendien hebben de jagers uitstekende gebiedskennis. WBE is sinds 2000 bezig met het Groenproject. Sinds die tijd zijn er al ruim 90.000 heesters en 2.300 bomen geplant. Gerard Evers, Secretaris WBE Gendringen-Bergh: “Na de ruilverkaveling waren veel heggen en houtwallen opgeruimd. De landbouwpercelen moesten aangepast worden aan de steeds grotere machines. Veel dekking voor het wild en de vogels was dus verdwenen. Het Groenproject is gericht op behoud van wat er nu is en waar mogelijk het uitvoeren van verbeteringen, zodat de aanwezige natuur en de karakteristieke landschapswaarden bewaard of hersteld worden.” Carel Bosman, coördinator van het groenproject binnen de WBE, geeft adviezen over de aanplant.

Inzet van grondeigenaren
De grondeigenaren leveren een grote inzet bij de uitvoering. Vaak omdat zij zelf geschikte machines hebben om bijvoorbeeld alvast een gat voor een boom te graven of een sleuf voor de aanplant van heesters. Grondeigenaar Charlie van Hal: “De samenwerking bij dit project is niet alleen leuk, maar vooral ook heel nuttig. Op deze manier wordt in korte tijd veel bereikt. Ik zie het ook als verbetering van de omgeving.” 

De WBE draagt er zorg voor dat er op een verantwoordelijke wijze jacht, beheer en schadebestrijding wordt uitgevoerd, volgens een wildbeheerplan. Wilt u weten waar de WBE nog meer actief mee is? Kijk dan op: www.wbegendringen-bergh.nl

Foto-onderschrift: 141 hoogstamfruitbomen en bomen en 5.152 heesters zijn afgelopen weekend geplant door leden van de wildbeheereenheid Gendringen-Bergh (WBE)