Inzameling snoeiafval (op afroep)

In week 48 - dit is van maandag 27 november t/m vrijdag 1 december 2023 - wordt er grof snoeiafval (takken van bomen en struiken uit uw tuin) opgehaald. Het grove snoeiafval wordt alleen op afroep ingezameld. Dit om te voorkomen dat er onnodig wordt rondgereden.

Waar moet u aan voldoen?

  • Wilt u dat het snoei- en tuinafval bij u wordt opgehaald meldt dan uw snoei- en tuinafval aan op www.oude-ijsselstreek.nl/inzameling-grof-groen of telefonisch via het speciale servicenummer (0314) 377 444. Aanmelden kan vanaf maandag 13 november tot vrijdag 24 november 12.00 uur en is alleen mogelijk voor particulieren.
  • U mag het volgende aanbieden: snoeisel, stammetjes en takken (niet dikker dan 15 cm en niet langer dan 1,5 meter.
  • Het snoei- en tuinafval moet tijdig (inzameling start om 07.00 uur) aan de openbare weg worden aangeboden op de dag dat u ook de GFT-container aanbiedt.
  • Het snoei- en tuinafval moet handzaam, tilbaar (maximaal 15 kilo) en gebundeld aan de openbare weg worden aangeboden. Wij vragen u om voor het bundelen touw te gebruiken dat geen metaal of kunststof bevat. Per huishouden mag maximaal 1m3 worden aangeboden.

Wilt u informatie over de afvalinzameling of heeft u klachten, neem contact met de gemeente op via telefoonnummer (0315) 292 292.