12 februari 2018

Inzameling snoei- en tuinafval alleen nog op afroep

 

Introductie

In week 10 - dit is van 5 maart t/m 9 maart - 2018 wordt er grof snoeiafval (takken van bomen en struiken uit uw tuin) opgehaald. Het grove snoeiafval wordt alleen op afroep ingezameld. Dit om te voorkomen dat er onnodig wordt rondgereden.

Wat zijn de spelregels?

  • Wilt u dat het snoei- en tuinafval bij u wordt opgehaald meldt dan uw snoei- en tuinafval aan op www.oude-ijsselstreek.nl/inzameling-grof-groen of telefonisch via het speciale servicenummer (0314) 377 408. Aanmelden kan vanaf 19 februari tot 2 maart 12.00 uur en is alleen mogelijk voor particulieren.
  • U mag het volgende aanbieden: snoeisel, stammetjes en takken (niet dikker dan 15 cm en niet langer dan 1,5 meter.
  • Het snoei- en tuinafval moet tijdig (inzameling start om 07.00 uur) aan de openbare weg worden aangeboden op de dag dat u ook de restafvalcontainer aanbiedt.
  • Het snoei- en tuinafval moet handzaam, tilbaar (maximaal 15 kilo) en gebundeld worden aangeboden. Wij vragen u om voor het bundelen touw te gebruiken dan geen metaal of kunststof bevat. Per huishouden mag maximaal 1m3 worden aangeboden.

    Informatie
    Wilt u informatie over de afvalinzameling of heeft u klachten, neem contact met de gemeente op via telefoonnummer (0315) 292 292.