Inzameling snoei- en tuinafval

In week 14 - dit is van maandag 3 april t/m vrijdag 7 april 2023- wordt er grof snoeiafval (takken van bomen en struiken uit uw tuin) opgehaald. Dit gebeurt alleen op afroep, om te voorkomen dat er onnodig wordt rondgereden.

Wat zijn de spelregels?

  • Wilt u dat het snoei- en tuinafval bij u wordt opgehaald meldt dan uw snoei- en tuinafval aan op www.oude-ijsselstreek.nl/inzameling-grof-groen of telefonisch via het speciale servicenummer (0314) 377 444. Aanmelden kan vanaf 20 maart t/m vrijdag 31 maart 12.00 uur en is alleen mogelijk voor particulieren.
  • U mag het volgende aanbieden: snoeisel, stammetjes en takken (niet dikker dan 15 cm en niet langer dan 1,5 meter.
  • Het snoei- en tuinafval moet tijdig (inzameling start om 07.00 uur) aan de openbare weg worden aangeboden op de dag dat u ook de GFT-container aanbiedt.
  • Het snoei- en tuinafval moet handzaam, tilbaar (maximaal 15 kilo) en gebundeld aan de openbare weg worden aangeboden. Wij vragen u om voor het bundelen touw te gebruiken dat geen metaal of kunststof bevat. Per huishouden mag maximaal 1m3 worden aangeboden.

Informatie

Wilt u informatie over de afvalinzameling of heeft u klachten, neem contact met de gemeente op via telefoonnummer (0315) 292 292.