22 oktober 2018

Inspiratiesessie met Co Verdaas

 

Introductie

In het kader van het opstellen van de Toekomstvisie is Co Verdaas uitgenodigd voor een inspiratiesessie op donderdag 15 november.

De samenleving verandert steeds. We hebben te maken met digitalisering en individualisering. Inwoners en ondernemers zijn assertiever en nemen meer initiatief. Aan de andere kant vraagt de samenleving een steviger overheid als het gaat om bijvoorbeeld handhaving. Gelijktijdig dienen zich nieuwe opgaven aan zoals energietransitie en klimaat. Hier wordt een actieve rol gevraagd van de overheid. Hoe speelt de overheid in op deze veranderingen? Is de gemeente toekomstbestendig?

Co Verdaas geeft in een prikkelend betoog zijn visie op de veranderende relatie tussen overheid en samenleving. Hoe gaan we met elkaar om? Waar staan we nu? Wat komt er op ons af? En wat betekent dit voor de rol van de gemeente, de gemeenteraad en u als inwoner in de toekomst?

Programma

Datum: 15 november
Locatie: Theaterzaal DRU Cultuurfabriek, Hutteweg in Ulft

Programma
19.30 inloop
20.00 welkom door burgemeester Otwin van Dijk
20.10 presentatie door Co Verdaas
21.10 gesprek met de zaal
21.45 netwerkborrel in de foyer

Aanmelden

Komt u ook? Meld u dan voor 13 november aan via omgevingswet@oude-ijsselstreek.nl

Co Verdaas

Prof. dr. Co Verdaas heeft ruim twintig jaar ervaring in zowel de wetenschap als bij de overheid. Hij werkte onder andere bij de Universiteit van Wageningen, de gemeente Zwolle, was lid van de Tweede Kamer en gedeputeerde van de provincie Gelderland. Momenteel is hij adviseur bij Over Morgen, hoogleraar gebiedsontwikkeling aan de TU Delft, lid van de Raad Leefomgeving en Infrastructuur en voorzitter van de Mijnraad .

Lees hier meer over de Toekomstvisie