Inloopavonden bouwlocaties Lenteleven / Biezenakker

In september 2022 vond in de DRU een informatieavond plaats voor de woningbouwlocaties Lenteleven en Biezenakker in Gendringen en Ulft. Deze avond (ook digitaal te volgen) had als doel om input op te halen voor het opstellen van het locatiepaspoort. Dit is een grove schets van een mogelijke indeling van het gebied. Meer dan 200 mensen volgden de avond en veel van hen hebben waardevolle input geleverd. Met die input is een concept-locatiepaspoort gemaakt. We nodigen u uit deze te komen bekijken en er op te reageren.

Wat is er ondertussen gebeurd?

Op dit moment voeren we diverse onderzoeken uit naar de structuur en onder- en achtergrond van het zoekgebied. Welke flora en fauna treffen we aan? Wat is de historie van het gebied? Hoe is de waterhuishouding, welke delen zijn natte gebieden en welke delen hebben de kenmerkende zandgronden? Welke functies zijn er in het gebied en in de directe omgeving aanwezig die invloed hebben op de inrichting van het gebied? Hoeveel verkeer zit er op de omliggende wegen en wat zijn de gevolgen daarop als we een nieuwe wijk ontwikkelen?

De projectgroep verzamelt de uitkomsten van deze onderzoeken en samen met de stedenbouwkundige passen we die informatie toe bij het opstellen van een concept-locatiepaspoort. Eerst informeren wij de inwoners van het gebied en daarna de overige geïnteresseerden. We horen dus graag uw mening! U bent hiervoor welkom op de inloopavonden.

  • Voor de locatie Biezenakker vindt de avond plaats in de Conferentiezaal op het DRU Industriepark in Ulft op 23 januari 2023.
  • Voor de locatie Lenteleven is een inloopavond gepland in het gemeentehuis in Gendringen op 9 februari 2023.

Inschrijven hoeft niet, er is een vrije inloop en u bent welkom tussen 19.30 en 21.00 uur. Op deze avonden staan in de ruimtes op diverse plekken kaarten en sfeerbeelden opgesteld en zijn er vertegenwoordigers van de gemeente en het stedenbouwkundig adviesbureau aanwezig om uw vragen te beantwoorden.