2 september 2019

Informatieavond over asbestdaken

 

Introductie

Op dinsdagavond 10 september 2019 is de laatste informatieavond voor inwoners van het buitengebied in onze gemeente dit jaar. Deze avond, die plaatsvindt in Zaal Van Hal in Voorst, begint om 19.45 uur (inloop vanaf 19.15 uur) en is vooral bedoeld voor de inwoners van het gebied Breedenbroek en Voorst. Maar ook inwoners die bij één van de eerder gehouden avonden niet in de gelegenheid zijn geweest, zijn welkom.

Aanmelden

U kunt zich tot maandag 9 september 17.00 uur aanmelden voor deze avond via de website: www.oude-ijsselstreek.nl/asbestdaken-Breedenbroek-Voorst

Veel vragen over asbestdaken

Het vaak besproken Asbestdakenverbod, dat landelijk is uitgesteld, roept veel vragen op bij bezitters van asbestdaken zoals:
- Wat komt er kijken bij de sanering en vervanging door een nieuw dak, wat zijn de kosten, wat mag ik zelf doen en hoe zit het nu met de wetgeving?
- Wat zijn de mogelijkheden op het eigen erf van nieuwbouw, sloop, verbouw, een nieuwe functie, een andere (woon)bestemming, een extra bouwkavel of woning?
- Zijn er subsidies, leningsvormen of sloopfondsen?
- Hoe is de rol van de verzekeraars en banken bij moeilijk verzekerbare gebouwen of bij overstappen?
- Zijn zonnepanelen interessant?
De beslissing om wel of niet een asbestdak te vervangen en zeker het moment waarop, is daarmee vaak veel complexer dan in eerste instantie gedacht en… géén enkele situatie is gelijk.

Als gemeente willen we onze inwoners ondersteunen om op basis van goede informatie een eigen tijdspad te bepalen en de goede beslissingen te kunnen nemen. Tijdens de infoavond worden de voordelen en de kansen van de samenwerking met Stichting Asbesttrein uitgelegd.

Wat kunt u verwachten?

Na de opening door wethouder Janine Kock zullen de praktijkmensen van St. Asbesttrein u informeren over alle aspecten van het saneren van asbestdaken en keuzes die gemaakt kunnen worden. De stand van zaken m.b.t. de wetgeving rondom ‘t asbestdakenverbod en de mogelijke ondersteunende maatregelen worden besproken. U krijgt zicht op de samenwerking van St. Asbesttrein met de voorgeselecteerde asbestsaneerbedrijven en inventarisatiebureaus en welke prijzen/voorwaarden er gehanteerd worden.

Gratis advies-keukentafelgesprek bij u thuis

Tijdens de informatieavond kunt u zich aanmelden voor een vrijblijvend keukentafelgesprek om uw eigen situatie goed in beeld te brengen. Een onafhankelijk adviseur van de Asbesttrein komt kosteloos bij u thuis om de situatie ter plekke te bekijken. Samen bespreekt u uw mogelijke plannen van saneren/ keuze nieuw dak, sloop, herbestemmen en/of verbouw.

Vragen?

Heeft u vragen of opmerkingen over de bijeenkomst of wilt u zich persoonlijk aanmelden? Neem dan contact op met Martin Duking via het algemene telefoonnummer van de gemeente: (0315) 292 292. Hij is telefonisch bereikbaar op dinsdag, woensdag en donderdag. Of stuur een e-mail naar m.duking@oude-ijsselstreek.nl

Voor contact met de ‘Stichting Asbesttrein’ kunt u terecht bij:

Anton Legeland:      (06) 2045 2208  / anton.legeland@asbesttrein.nl

Koen Nieuwenhuis: (06) 3068 4816 /  koen.nieuwenhuis@asbesttrein.nl   (v.a. 2 september)