Informatieavond locatiepaspoort Varsseveld Noord

Na het vaststellen van de startnotitie voor Varsseveld Noord zijn we gestart met het voorbereidende werk voor het opstellen van een locatiepaspoort. In het locatiepaspoort worden de kaders en ambities voor de nieuwe wijk vastgelegd. Hoe komt de wijk eruit te zien? Wat is belangrijk? Waar moeten we rekening mee houden bij het ontwikkelen van de wijk?

De locatie ‘Varsseveld Noord’ wordt ingesloten door de N18, de Oostelijke Rondweg (N318), de Hiddinkdijk, de Eikenlaan en de Zelhemseweg. De begrenzing wordt verder uitgewerkt in het locatiepaspoort. De kaders en ambities worden, samen met inwoners, omwonenden en belanghebbenden van deze nieuwe wijk, opgesteld tijdens een informatiebijeenkomst die plaats vindt op woensdag 18 januari in het Borchuus in Varsseveld. Tijdens deze informatiebijeenkomst denken we samen na over de inrichting van de wijk en woonsferen die bij dit gebied passen. Zo kan iedereen meedenken over onder meer het soort woningen, groen in de wijk en parkeren.

De input van de avond neemt het ontwerpbureau mee bij het opstellen van het locatiepaspoort. De bijeenkomst vindt plaats in het Borchuus, Kerkplein 3 in Varsseveld. De inloop is vanaf 19:00 uur. Het programma start om 19:30 en is rond 21:00 uur afgelopen. 

Voor deelname aan de informatiebijeenkomst moet u zich aanmelden. Dit kan bij voorkeur via de website: www.oude-ijsselstreek.nl/infoavond-varsseveld-noord. Lukt dit niet dan kunt u zich ook aanmelden via het algemene telefoonnummer van de gemeente: (0315) 292 292.