29 augustus 2018

Informatieavond in Heelweg over verwijdering asbestdaken

 

Introductie

Samen met Heelwegs Belang en de Stichting Asbesttrein organiseert de gemeente op 11 september 2018 een informatieavond over de asbesttrein. Dit doen we omdat in 2024 in Nederland alle daken verplicht asbestvrij moeten zijn. Doel is het versneld verwijderen van asbestplaten van daken om een leefbaar en gezond platteland te creëren.

Hoeveel asbestdaken?  

In Oude IJsselstreek ligt 838.000 m2 asbestplaat op 4.348 daken. Dit blijkt uit onderzoek van de provincie Gelderland. Het is een hele klus om al deze platen te verwijderen. Hiermee kunnen we niet wachten.

De eerste pilot van de asbesttrein in de Achterhoek was in Oude IJsselstreek in 2016. Dit was een succes. Er is ruim 3.000 m2 asbestplaat gesaneerd. Door deze pilot is veel ervaring opgedaan en zijn verbeteringen in de wijze van aanpak aangebracht. Nu krijgt de asbesttrein een vervolg in Heelweg Oost en West.

Wat kunt u verwachten?

Tijdens de avond vertellen we hoe de Asbesttrein te werk gaat. Maar ook met welke kosten en spelregels een asbestsanering gepaard gaat, welke subsidie- en financieringsmogelijkheden er zijn en welke voorwaarden daarbij horen. Wanneer u interesse heeft, kunt u zich daarna aanmelden voor een gratis keukentafelgesprek om uw eigen situatie te bespreken.  Er komt dan, kosteloos, een onafhankelijke adviseur bij u langs om de huidige staat van uw dak(en) te bekijken. U bespreekt of u wilt slopen, herbestemmen of het dak vervangen. U bekijkt samen welke mogelijkheden voor vervanging er zijn, bijvoorbeeld met geïsoleerde dakplaten of zonnepanelen. Aan de hand daarvan krijgt u inzicht in uw eigen situatie en het mogelijke vervolgtraject.

Informatieavond

Woont u in Heelweg Oost of West, heeft u gebouwen met asbestdaken en denkt u er over na om deze te saneren? Kom dan naar de gratis informatiebijeenkomst over de asbesttrein op 11 september. De bijeenkomst vindt plaats het Buurtschapshuis  in Heelweg. De koffie staat klaar vanaf 19.30 uur en we starten om 20:00 uur. Inwoners van Heelweg Oost en West zijn per brief uitgenodigd voor de informatieavond. In deze brief staat hoe u zich aan kunt melden.

Vragen

Heeft u vragen of opmerkingen over de bijeenkomst? Neem dan gerust contact op met Martin Duking van de gemeente, 0315 292233 of mail naar m.duking@oude-ijsselstreek.nl.  Voor contact  met de ‘Stichting Asbesttrein’ kunt u terecht bij:  Anton Legeland : 0620452208  / a.legeland@asbesttrein.nl of Koen Nieuwenhuis: 0630684816 / k.nieuwenhuis@asbesttrein.nl