Inburgering: snel, goed en volwaardig meedoen

Het college heeft in een beleidsnotitie de landelijke regelgeving van de nieuwe Wet inburgering vertaald naar een lokaal beleidskader. In deze nieuwe wet heeft de gemeente de regierol op de uitvoering van de inburgering. Oude IJsselstreek wil dat statushouders snel, goed en zo volwaardig mogelijk meedoen. Om mee te kunnen doen staan de volgende 3 pijlers in het gemeentelijk beleid centraal: taal, betaald werk en positieve gezondheid. Het college legt de beleidsnotitie voor aan de gemeenteraad.

Iedereen doet mee in gemeente Oude IJsselstreek! Dat geldt ook voor statushouders (zowel oudkomers als nieuwkomers) die met eventuele gezinsleden in onze gemeente komen wonen, werken en leven. Nog vaak zien we dat statushouders moeite hebben om écht mee te doen. De beheersing van de Nederlandse taal, het overbruggen van cultuurverschillen, het opbouwen van een sociaal netwerk, maar ook de (psychische) gezondheid en het vinden van betaald werk zijn uitdagingen waar statushouders voor komen te staan als ze zich in Nederland vestigen.

3 pijlers: taal, betaald werk en positieve gezondheid

Om mee te kunnen doen, zijn voor statushouders de volgende 3 pijlers in het inburgeringsbeleid van belang:

  • Voldoende beheersing van de Nederlandse taal
  • Meedoen door betaald werk
  • Positieve gezondheid (Gezondheidsproblemen staan statushouders niet in de weg om mee te kunnen doen)

Regie bij de gemeente

Om de ambities en beoogde resultaten te behalen, gaat het inburgeringstraject er anders uitzien. Het inburgeringstraject gaat uit van individueel maatwerk. De gemeente zorgt samen met de inburgeraar voor een persoonlijk plan hoe hij/zij het inburgeringsdiploma wil halen (zie afbeelding).  Een traject van vestiging in Oude IJsselstreek (vanuit een asielzoekerscentrum) tot het inburgeringsdiploma duurt maximaal 3 jaar. De gemeente is straks verantwoordelijk voor het regelen van verschillende onderdelen van de inburgering. Zoals het taalonderwijs, de begeleiding bij de huisvesting en het wegwijs raken in de Nederlandse samenleving.

Statushouders in Oude IJsselstreek

Sinds 2014 zijn ongeveer 300 statushouders in de gemeente komen wonen (de zogenaamde “oudkomers”). Ongeveer 55 statushouders zijn nog aan het inburgeren.

Nieuwe Wet inburgering

De inwerkingtreding van de Wet inburgering zou ingaan op 1 juli 2021. Woensdag 11 november werd bekend dat deze datum doorschuift en gestreefd wordt naar invoering op 1 januari 2022.